29 skördar kvar till ett klimatneutralt jordbruk

För ett år sedan samlades vi för lansering av rapporten Framtidens Jordbruk. Då presenterade vi för första gången Lantmännens strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050. Vi konkretiserade vad som krävs inom 11 kritiska områden, och identifierade möjligheter och hinder. Sedan dess, under 2020, har vi satt vår strategi i verket och fått igång den långsiktiga satsning detta innebär. Nu är det 29 skördar kvar.