Forskning och innovation för robusta livsmedelssystem

Lantmännens forsknings- och innovationsdirektör Peter Annas följer upp inlägget om robusta livsmedelssystem med tankar om behovet av samarbeten kring forskning och innovation.