Framtidsgården Bjertorp

Framtidens hållbara och lönsamma jordbruk måste testas i praktiken. Det är genom att odla på riktigt och prova oss fram som vi ser vad som fungerar. Johan Wågstam skriver om arbetet på en av våra försöksgårdar.