Så når vi klimatneutralitet 2050

I november lanserade Lantmännen rapporten Framtidens Jordbruk som ger vår bild av kommande utmaningar och möjligheter att möta dem ur långsiktigt perspektiv med sikte på 2050. Rapporten är summan av ett omfattande arbete hos oss under det gångna året. Nu har vi kommit in i 2020, nytt år och decennium, och vårt arbete kring framtidens jordbruk är naturligtvis fortsatt högaktuellt.