Att lägga en order

I princip anordnas en handelsdag per månad, med vissa avvikelser under sommaren och hösten. Hur lägger jag en order? Vad behöver jag tänka på?

Din order ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar före handelsdagen. Om ordern kommer in senare så deltar den vid nästföljande handelsdag och du behöver inte göra någonting.

För att handla med emissioner ska du skicka ifylld  Orderblankett för handeln med emissionsinsatser via post. Samma blankett gäller nu för årets alla handelsdagar. Skickar du in flera ordrar så är det är alltid din senaste lagda order som gäller vid respektive orderperiod.

Utöver den emissionshandel som arrangeras av Nordea finns också möjligheten att handla direkt mellan enskilda medlemmar. Handeln med emissionsinsatserna sker som en ren affärsuppgörelse, där parterna själva avtalar om pris och villkor. Ladda ner blanketten för direkthandel.

Vid köp måste medel motsvarande köpesumman finnas tillgängligt på något av dina konton på Lantmännen (sparmedelskonto, avräkningskonto eller kapitalkonto) fem bankdagar före handelsdag. Finns det inga tillgängliga medel kan ordern komma att avvisas.

Om du är säljare och ordern går i affär förs likviden över till ditt sparmedelskonto cirka 3 vardagar efter handelsdagen. På ditt medlemsbesked ser du hur mycket emissionsinsatser du har att handla med.