Så här funkar prissättning

Prissättningen för emissionshandeln är beroende av utbud, efterfrågan och andra underliggande faktorer som kan påverka marknadspriset.

Varför köpa?

Om du köper får du möjlighet till en ännu större del i Lantmännens framtida avkastning.

Varför sälja?

Om du säljer får du likvida medel. Ett motiv till att sälja kan vara att du är avgående medlem och vill få ut pengarna lite tidigare och samtidigt få mer betalt för dina emissionsinsatser. Ett annat motiv för att sälja kan vara att du vill investera pengarna i något annat.

Hur sätts priset?

Efter varje handelsperiod sätts det slutgiltiga transaktionspriset. Alla order som går i affär vid en orderperiod får samma pris. Priset anges i procent. 100 procent är lika med nominellt värde.

Efter orderperiodens slut sammanställer SKM (Svensk Kraftmäkling) alla godkända köp- och säljordrar som kommit in. Köp- respektive säljordrar sorteras efter de kurser som köpare och säljare angett i sina ordrar.

Ordrarna matchas mot varandra i s k handelsposter. Man börjar med den köporder som har högst kurs och matchar mot den säljorder som har lägst kurs. Därefter fortsätter man att matcha de olika ordrarna parvis tills alla alternativ är uttömda.

Transaktionspriset sätts sedan av SKM utifrån de sist matchade ordrarna. All handel under perioden sker till detta transaktionspris. De säljorder med kurser som överstiger transaktionspriset kommer inte med i handeln och de köporder med kurser som understiger transaktionspriset kommer inte heller med i handeln. Om det finns ett överskott på sälj- eller köpordrar med samma kurs som transaktionspriset sorteras de efter ankomsttid.

Exempel köporder

Du har angett du vill köpa till priset 110.

Transaktionspriset landar på 108. Du har angett en högre kurs och därför får du köpa till priset 108.

Transaktionspriset blir 112. Du har angett att du vill köpa till en kurs som är lägre och därför blir det ingen affär denna gång.

Exempel säljorder

Du har angett att du vill sälja till priset 110.

Transaktionspriset landar på 108. Det innebär att din kurs ligger för högt och du kommer inte att få sälja denna gång.

Transaktionspriset blir 112. Din kurs ligger lägre och därför får du sälja till priset 112, alltså något högre än vad du angett.

Hur sätter jag priset?

Som säljare bestämmer du det lägsta pris du är beredd att sälja för. Din order kan bara gå i affär till det pris du angett eller högre. Ordern går inte i affär om priset blir lägre än vad du angett.

Som köpare bestämmer du det högsta pris du är beredd att köpa för. Din order kan bara gå i affär till det pris du angett eller lägre. Ordern går inte i affär om priset blir högre än vad du angett.