Tid 14 december 2020 10:00 - 11:30 Lägg till i kalender
Plats Teams

Lantmännens styrelse har antagit en uppdaterad version av vår uppförandekod. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare och styrelsemedlemmar i Lantmännen, och omfattar alla förtroendevalda. 

Under 2020 ska alla medarbetare och förtroendevalda gå igenom utbildningen, antingen enskilt eller i grupp.

Vi bjuder in till grupputbildningar med Sara Vikman Areskär. Sara jobbar på Hållbar utveckling tillsammans med Claes Johansson, och är den som producerat utbildningen för uppförandekoden.

Utbildningen, som håller på ca 1,5 timme, hålls i Teams och ska vara interaktiv vilket gör att vi satt ett min- och maxantal per tillfälle. 

När du anmält dig via anmälningsformuläret kommer du att få uppförandekoden samt en länk till Teamsmötet till din e-post.