Utbildning i Code of Conduct


Tid den 28 oktober 2020 10:00 - den 28 oktober 2020 12:00
Plats Teams
Organisatör Lantmännen Hållbar utveckling

Lantmännens styrelse har antagit en uppdaterad version av vår uppförandekod. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare och styrelsemedlemmar i Lantmännen, och omfattar alla förtroendevalda. 

Under 2020 ska alla medarbetare och förtroendevalda gå igenom utbildningen, antingen enskilt eller i grupp.

Vi bjuder in till ett utbildningstillfällen med Sara Vikman Areskär. Sara jobbar på Hållbar utveckling tillsammans med Claes Johansson, och är den som producerat utbildningen för uppförandekoden.

Utbildningen, som håller på ca 1,5 timme, hålls i Teams och ska vara interaktiv vilket gör att vi satt ett min- och maxantal per tillfälle. 

När du anmält dig via anmälningsformuläret nedan kommer du att få uppförandekoden samt en länk till Teamsmötet.


Anmälan till utbildning CoC

Jag anmäler mig till följande datum