Tre nya ledamöter föreslås till Lantmännens styrelse

Pressmeddelanden, 2024

Lantmännens valberedning presenterar idag sitt förslag till ny styrelse inför årsstämman 2024. Charlotte Elander, Jacob Bennet och Marie Grönborg föreslås som nya ledamöter i koncernstyrelsen. Valberedningen föreslår även omval av Jan Ehrensvärd och Jan-Erik Hansson, vars mandatperioder löper ut i år.

Lantmännens styrelse består idag av ordförande Per Lindahl, vice ordförande Jan-Erik Hansson, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Patrick Aulin, Jenny Bengtsson, Jan Ehrensvärd, Per Wijkander, Sonat Burman-Olsson och Johan Bygge, samt tre arbetstagarrepresentanter.

Inför föreningsstämman den 7 maj 2024 föreslår valberedningen omval av Jan Ehrensvärd och Jan-Erik Hansson, samt nyval av Charlotte Elander, Jacob Bennet och Marie Grönborg. Per Lindahl, Gunilla Aschan, Patrick Aulin, Jenny Bengtsson och Johan Bygge är valda till och med föreningsstämman 2025. Sonat Burman-Olsson har avböjt omval. Om valberedningens förslag godkänns av föreningsstämman, utökas styrelsen från dagens nio valda ledamöter till tio. Valberedningen föreslår även omval av de förtroendevalda revisorerna Jimmy Grinsvall, Kristina Glantz Nilsson och Ann-Sofi Ignell.

Charlotte Elander är 51 år och driver tillsammans med sin man en spannmålsgård utanför Vadstena. Charlotte har även erfarenhet av att driva företag och från flera ledande positioner, däribland inom Lantmännen Lantbruk.

Jacob Bennet är 58 år och driver verksamhet inom växtodling, energi och fastigheter mellan Lund och Eslöv. Sedan 2004 är Jacob även verksam i Lettland, där han driver verksamhet inom skog och lantbruk. Jacob har tidigare suttit i några av Lantmännens tidigare dotterbolagsstyrelser.

Marie Grönborg, 53 år, är nominerad som extern ledamot med lång erfarenhet av styrelsearbete. Idag är hon styrelseledamot i SSAB, Permascand Top Holding AB, Eolus Vind AB och Aduro. Marie har även 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom Perstorp Group.

– De föreslagna kandidaterna skulle bidra med både bred och djup kompetens i Lantmännens koncernstyrelse. Samtliga föreslagna nya ledamöter har långtgående erfarenhet av att driva företag och har tidigare innehaft flera ledande positioner både inom och utanför Lantmännen. Charlotte Elander och Jacob Bennet bidrar, utöver sin erfarenhet av att driva lantbruk, även med god kännedom om Lantmännens verksamheter – och Marie Grönborg tillför ett välkommet perspektiv från flera stora industriföretag. Sammantaget skulle deras erfarenhet och kompetens vara en stor tillgång för styrelsen, säger Inge Erlandsson, valberedningens ordförande.

Lantmännens föreningsstämma hålls den 7 maj i Stockholm.


För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

 

Ladda ned filer här