Patrik Myrelid på Lantmännen utnämns till Årets agronom efter extraordinära insatser för svenskt lantbruk

Pressmeddelanden, 2024

Sedan nära 30 år har föreningen Agronomerna utnämnt Årets agronom. Utmärkelsen tillfaller en person som gjort extra insatser för svenskt lantbruk och därtill varit en god ambassadör för agronomkåren. Detta är ett led i arbetet med att stärka och synliggöra rollen som agronom och sprida kunskap om dess unika kompetens.

Som Årets agronom utnämns Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen.

– Det är hedrande att få denna utnämning, framför allt när det handlar om något så samhällsviktigt som att synliggöra och arbeta för det svenska lantbruket. Agronomens kunskap har alltid varit viktig, men i takt med att hållbarhet, livsmedelsberedskap och biologisk mångfald diskuteras alltmer är den viktigare och relevantare än någonsin. Det är en roll i samhället som jag är stolt över att tillhöra och representera, säger Patrik Myrelid på Lantmännen.

Juryns motivering till utnämningen är enligt nedan.

”Patrik är oerhört uppskattad för sin kompetens och anlitas ofta som talare i olika arrangemang, exempelvis Lantbrukets dag i Riksdagen. Han är flitigt inbjuden till diverse runda bordssamtal och ”hög-djurs möten” i hela branschen och med många inriktningar. Han är en stark röst för lantbrukssverige som ser till att livsmedel tar plats på flera politikområden och predikar land och rike runt om vikten av svensk lantbrukssektors välbefinnande och tillväxt. Patrik är också ledamot i KSLA:s jordbruksavdelning där han ofta initierar och modererar intressanta seminarier med spännande talare och heta topics som samlar hela kedjans aktörer till spänstiga diskussioner.”

Motiveringen avslutas på följande sätt.

”Han är ledamot i regeringens Expertråd för klimatanpassning där han på ett fantastiskt sätt lyfter primärproduktionens möjligheter, utmaningar och förutsättningar. Patrik glömmer heller aldrig sitt SLU och att ge tillbaka till studenterna. Om det så är en arbetsmarknadskväll i Hasses regi, en näringslivsdag eller som högtidstalare under examensbalen. Patrik en fantastiskt fin och omtyckt kollega och lyfter gärna andra före sig själv. Dessutom är han en engagerad familjefar, deltidslantbrukare och mycket ödmjuk, väldigt rolig och en oerhört snäll person. Han är en utmärkt förebild för blivande agronomer och för yrket i stort!”

Priset delades under Ultuna studentårs Kamratmiddag i Ultuna den 16 mars.


Fakta

Om förbundet Agronomerna
Om utnämningen Årets agronomFör mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com


 

Ladda ned filer här