Lantmännens Patrik Myrelid talade om stärkt livsmedelsberedskap på informationsträff i riksdagen

Pressmeddelanden, 2024

Lantmännen strategichef, Patrik Myrelid, blev inbjuden som talare vid informationsträffen kring den aktuella statliga utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Hushållningssällskapet var arrangör och träffen inleddes av utredare för statliga utredningen, Ingrid Petersson. I utredningen föreslås bland annat att staten ska skapa beredskapslager av spannmål och insatsvaror till jordbruket med syfte att öka samhällets motståndskraft och handlingsutrymme i händelse av kris eller krig. Mikael Oscarsson (KD) gav Försvarsberedningens perspektiv med att beskriva hotbilden samt behovet av att stärka det civila försvaret, där livsmedel utgör en central del.

Patrik Myrelid höll ett föredrag med tema kring livsmedelsberedskap, med devisen ”från just-in-time till just-in-case”. Framför allt betonades det viktiga i att lagerhålla insatsvaror och spannmål nära platserna där de ska förbrukas, så att man inte blir beroende av transporter och dess infrastruktur. Det är också viktigt, menade Patrik, att man ser brett på lagringsfrågan och siktar på att hålla i gång samtliga inhemska värdekedjor inom både vegetabilier och animalier. Det handlar inte bara om att planera för lagerhållning av spannmål, utan också om mineralgödsel, utsäde, växtskydd, foderråvaror och drivmedel. En viktig del i helheten är en svensk växtnäringsstrategi, däribland att bygga en svensk produktion av grön mineralgödsel.

Patrik Myrelid kommenterar träffen på följande sätt.

– Det är välkommet med ett brett och ökat engagemang för beredskapsfrågan. Slutsatserna från utredningen är bra. Det som är mest kritiskt just nu är finansieringen samt att komma igång i närtid med beredskapslagring i praktiken. Dessa behöver byggas upp över flera år för att inte riskera att störa marknaden.  


Fakta om informationsträffen

Medverkande:
Ingrid Petersson, utredare
Jenny Asplund, KSLA
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Paul Robertson, Hushållningssällskapet
Patrik Myrelid, Lantmännen

Moderatorer:
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD)
Bo Selerud, förbundsdirektör och vd, Hushållningssällskapet. 

Plats och tid:
Torsdagen den 21 mars 2024, Nubiska rummet i Sveriges riksdag.För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com


 

Ladda ned filer här