Lantmännen bidrar till Norges livsmedelsberedskap

Pressmeddelanden, 2024

Norge storsatsar på beredskapslagring av spannmål och har valt Lantmännen Cerealia som en av sina samarbetspartners. Ett första kontrakt på 3 000 ton spannmål har signerats. Avtalet sträcker sig över 25 år och är en nyckelkomponent i Norges långsiktiga beredskapsplan.

Lantmännen Cerealia Norge har kommit överens med den norska regeringen att lagra 3 000 ton spannmål å statens vägnar. Denna första tilldelning av spannmålslager är ett betydande steg för att säkerställa Norges långsiktiga livsmedelsberedskap.

– Vi är stolta över att kunna ställa våra resurser i Norge till förfogande och bidra till nationens livsmedelsberedskap, och vi uppskattar det långsiktiga förtroende vi fått av den norska regeringen. Att säkerställa tillgång till livsmedel är centralt i krissituationer, och det är positivt att regeringen i Norge handlingskraftigt prioriterat denna centrala fråga, säger Karen Huffman, Managing Director Norge i Lantmännen Cerealia.

Beredskapslagring av spannmål är en aktuell fråga i Norge sedan Totalberedskaps-kommisjonens rapport förra året larmade om en alltför låg självförsörjandegrad på livsmedel. En av rekommendationerna var att snarast höja beredskapen av spannmål för att säkerställa tillräckliga reserver med hänsyn till det osäkra politiska läget i omvärlden samt för klimatförändringarna. Lantbruksdirektoratet har agerat snabbt och nu genomförs det första av flera steg för att år 2029 ha tre månaders beredskap av matvete, vilket motsvarar drygt 80 000 ton spannmål. Lantmännen Cerealia är ett av fyra företag som valts ut som samarbetspartner i den första fasen.

– Vi är stolta över att kunna bidra till att stärka Norges livsmedelsberedskap, vi är sedan tidigare en aktiv aktör för att stärka den finska beredskapen. Även Sverige behöver nu fatta beslut och visa handlingskraft för att bygga upp den svenska livsmedelsberedskapen, vi är redo att agera med vår kunskap och kapacitet, säger Per Arfvidsson, vice vd och CTO på Lantmännen.

Avtalet mellan Lantmännen Cerealia och Landbruksdirektoratet för lagring av spannmål sträcker sig över 25 år, vilket garanterar långsiktig stabilitet och säkerhet för landets livsmedelsreserver. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att Norge är förberett på eventuella framtida kriser.


För mer information, kontakta gärna:

Emelie Bontesse de Filippis, kommunikationschef Lantmännen Cerealia
Tel: 010-556 98 21

E-post: emelie.bontesse@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com


 

Ladda ned filer här