Landsbygdsministern, Business Sweden och Lantmännen skapar exportmöjligheter

Pressmeddelanden, 2024

Lantmännen hade konkreta diskussioner kring livsmedelsexport med landsbygdsminister Peter Kullgren och Business Sweden på Foodex i Tokyo – Asiens största matmässa. Lantmännen, som ägs av 18 000 svenska lantbrukare och agerar i hela värdekedjan från jord till bord, betonade livsmedelssektorns samhällsviktiga funktion och betydelsen av att bygga upp en större svensk export, baserat på en tillväxtstrategi.

– Det är glädjande att Business Sweden tillsammans med landsbygdsministern tar initiativ till konkreta samtal i denna mycket viktiga fråga. Sverige har stora möjligheter att öka livsmedelsexporten, och Lantmännen vill vara med i det arbetet. En ökad livsmedelsexport skapar ett mer livskraftigt lantbruk och i förlängningen större intäkter till statskassan. Dessutom är tillväxt och en ökad export nödvändig för en robust livsmedelsberedskap över tid, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Lantmännen tar flera initiativ för att öka livsmedelsexporten. Ett exempel är Nordic Oats – en satsning Lantmännen driver tillsammans med andra svenska och finska havreaktörer, lantbruksorganisationerna LRF i Sverige och MTK i Finland samt i samarbete med Business Sweden och Business Finland. Målet är att öka exporten av nordiska havreprodukter, bland annat till Japan och övriga asiatiska marknader.  

– Nordic Oats har flera fördelar för såväl Sverige som exportnation som för konsumenterna. Nordisk havre är hälsosamt och näringsrikt, dessutom har den en låg klimatpåverkan. Det är några anledningar till att havre och övriga växtbaserade proteiner ständigt ökar i popularitet internationellt – däribland Asien, säger Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännen division Energi.

Lantmännen har verksamhet i hela havrevärdekedjan från jord till bord och är ledande inom växtförädling av nya havresorter.

Utöver detta investerar Lantmännen totalt ett mångmiljardbelopp i flera projekt som bidrar till ökade exportmöjligheter – bland annat en ny produktionsanläggningen för veteprotein i Norrköping, en planerad produkationsanläggning för ärtprotein i Lidköping och spannmålsanläggningar i bland annat Västra Götaland och Östergötland.  
 

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.