Lantmännen investerar halv miljard i spannmålsanläggning

Nyheter, 2024

Lantmännen presenterar en ny spannmålsanläggning i Uddevalla – det största industriprojektet i sitt slag sedan 80-talet. Investeringen om en halv miljard kronor blir en av grundpelarna i Sveriges spannmålsinfrastruktur genom utökade exportmöjligheter och högre mottagningskapacitet. Spannmålsanläggningen stärker det svenska lantbruket och är även en viktig pusselbit för livsmedelsberedskapen i Sverige. 

Under våren påbörjar Lantmännen det omfattande arbetet med att bygga en ny spannmålsanläggning i Uddevalla vilken beräknas vara driftklar till skörden 2026. Anläggningen dimensioneras för att möta de framtida behoven hos svenska lantbrukarna och Lantmännen. Jämfört med dagens anläggning blir den större, får högre kapacitet och betydligt mer effektiv. 

– Lantmännens kompetens och finansiella kapacitet möjliggör den här typen av betydande investeringar för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Samtidigt har satsningen förutsättningar att bli en nyckelkomponent i såväl en utvecklad svensk livsmedelsberedskap som för utökade exportmöjligheter av svenskt spannmål, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen.   

Som entreprenör för byggnationen av spannmålsanläggningen i Uddevalla har Lantmännen tecknat ett avtal med Tornum, som har lokal förankring och en bred erfarenhet av investeringar i spannmålsanläggningar, både i Sverige och internationellt.  

– Den nya anläggningens höga mottagnings- och torkkapacitet säkerställer att odlare i västra Sverige kan leverera spannmål både under och efter skörd på ett effektivt sätt, säger Elisabeth Ringdahl, chef för division Lantbruk.  

– Vår nya anläggning är lokaliserad i ett attraktivt hamnläge, där tillgången till djuphamn ger förutsättningar att lasta fartyg på 30 000 ton. Detta innebär lägre fraktkostnader och möjlighet att nå till exempel USA och Nordafrika som betalar högre priser än destinationer som de mindre båtarna når – och det betyder högre intäkter till lantbrukarna, säger Elisabeth Ringdahl. 

Spannmålsanläggningen består av 21 silos med två torkar för en beräknad omsättning om uppemot 100 000 ton spannmål per år. 

– För mig som lantbrukare och medlem i Lantmännens betyder den här satsningen ett fokus på lantbruket i Västra Sverige och ger en ökad framtidstro i bygden. Den visar även på styrkan med det starka gemensamma ägandet som vi har i Lantmännen, konstaterar Ulf Johansson, ordförande, Lantmännens distrikt i Västra Sverige. 

Fakta Lantmännens nya spannmålsanläggning i Uddevalla  
Byggtid: 2024 - 2026  
Höjd: 35 meter 
Antal silos: 21, med möjlighet att bygga fler vid behov 
Volym, lagring totalt: 41 000 ton  
Torkkapacitet: Två torkar om vardera 44 ton per timma 
Beräknad omsättning: Uppemot 100 000 ton spannmål per år. 
Beräknad kostnad: 500 miljoner kronor, största industriprojektet i sitt slag sedan 80-talet.   
Byggherre: Tornum.  

För mer information, vänligen kontakta:   

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: press@lantmannen.com