Nu tas nya kliv inom växtförädling av havre

Pressmeddelanden, 2022

Forskare på Lantmännens forskningsbolag CropTailor och vid ScanOats i Lund har sekvenserat havrens hela arvsmassa. Detta öppnar nya möjligheter för att utveckla havre som är mer hälsosam och som kan odlas på ett mer hållbart sätt.

Lantmännenägda forskningsbolaget CropTailor har tillsammans med forskare från ScanOats vid Lunds universitet kartlagt och karakteriserat havrens hela arvsmassa. Resultaten publiceras nu i den mycket välrenommerade tidskriften Nature och kan laddas ned här [länk].

– Lantmännen har idag ett mycket framgångsrikt växtförädlingsprogram inom havre. När vi nu får ökad kunskap om havrens genom har vi ett nytt och starkt verktyg som befäster vår position som ett världsledande företag inom havreforskning och förädling, säger Annette Olesen, växtförädlingschef på Lantmännen.

Parallellt med arbetet vid ScanOats och publikationen i Nature driver Lantmännen utvecklingen på växtförädlingsområdet med särskilt fokus på nordiska förhållanden och just nu genomförs stora investeringar på anläggningen i Svalöv i Skåne.

– Nya odlingskammare, nya instrument för avläsning av DNA-sekvenser och förstärkt datakraft kommer att göra Lantmännens växtförädlingsanläggning till en av världens mest avancerade. Att få kunskap om en grödas hela genuppsättning är en viktig pusselbit för att med hjälp av modern teknik kunna utveckla förbättrade grödor. På så vis kan vi bli snabbare och effektivare i vårt arbete med att förse svenska lantbrukare med sorter som klarar ett förändrat klimat, som kan odlas på ett hållbart sätt och som dessutom är hälsosammare för konsumenten, säger Alf Ceplitis, gruppchef populationsförädling på Lantmännen och vd för CropTailor.

Växtförädling är avgörande för ett hållbart och livskraftigt lantbruk och en innovativ och framåtblickande livsmedelsindustri. Här spelar ny kunskap om de grödor som odlas och konsumeras stor roll:

– Växtförädlingen genomgår just nu ett teknikskifte och den forskning som här utförts visar att vi i Sverige ligger långt framme i den utvecklingen. Det är lovande för framtiden, avslutar Alf Ceplitis.

Projektet har finansierats av CropTailor, Lantmännens Forskningsstiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Lunds Universitet.

Faktaruta

Om CropTailor

  • CropTailor grundades 2007 och Lantmännen gick in som majoritetsägare 2015.
  • Bolaget fokuserar på utvecklingen av havrens egenskaper genom avancerade teknologiska tester. Genom att nyttja mutationsteknik, avancerad biokemi och genomiska verktyg, skapas det nya nischade variationer av havre med förstärkta egenskaper och/eller hälsoförbättrande egenskaper.
  • Visionen är enkel: att förstå och tillgängliggöra den havrens stora potential, till gagn för både människa och planet.

Om ScanOats

  • ScanOats är ett industriellt forskningscenter mellan Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber, Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE.
  • Verksamheten startade 2017.
  • Det övergripande målet är att bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle samt hälsosammare livsmedel. Verksamheten inom ScanOats är uppdelad i fem områden: genomik, utveckling av nya sorter, odling, efterbehandling samt hälsoeffekter. Projektet har anslag fram till slutet av 2024. Läs mer på https://scanoats.se
  • ScanOats finansieras av Stiftelsen Strategisk Forskning och de ingående parterna.
  • I tidigare skeden av processen finansierades projektet av CropTailor och Lantmännens Forskningsstiftelse.

För mer information, kontakta gärna:

Alf Ceplitis, gruppchef populationsförädling på Lantmännen och vd för CropTailor
Tel:
010 556 16 31
E-post: alf.ceplitis@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com