Mot skörd 2023 – vårbruket i full gång

Pressmeddelanden, 2023

Något senare än vanligt inleder nu de svenska lantbrukarna det intensiva arbetet med vårbruket. Stor höstsådd, relativt liten utvintring och stabil global efterfrågan är faktorer som kommer att påverka skördeåret 2023. Förutsättningarna är goda för en normalstor svensk skörd, men som alltid styrs skördeutfallet slutligen av vädret.

Efter stor höstsådd, en mild vintervila och en vår med mer nederbörd än vanligt inleds nu det vårbruket i stora delar av södra och mellersta Sverige. Höstgrödorna, med undantag för den höstsådda rapsen, har klarat vintern väl vilket bådar gott för årets skörd.

– Höstgrödorna har generellt övervintrat bra. Undantaget är höstraps i Skåne där en del arealer behövde köras upp redan i höstas för att det var för torrt och ytterligare en del körs upp nu i vår till följd av kylan när grödorna saknade ett skyddande snötäcke, säger växtodlingschef Johannes Åkerblom, Lantmännen Lantbruk.

Vad gäller förberedelser på gårdsnivå är det kostnaden för växtnäring som sticker ut. Då priserna på mineralgödsel fortfarande ligger på historiskt höga nivåer, om än mer än halverade sedan pristoppen i september, så är kostnaden för mineralgödsel fortfarande en stor del av den totala kostnadsmassan för den enskilde lantbrukaren. I september i fjol utgjorde mineralgödseln cirka 50 procent och idag ligger andelen runt 35 procent. Att kostnadsläget på insatsvaror är högt samtidigt som spannmålpriserna på de internationella marknaderna viker innebär en ökad risk för lantbrukarna, särskilt de som köpte sin mineralgödsel när priserna låg betydligt högre.

– Förutsättningarna för skörden 2023 ser goda ut men det gäller verkligen att lantbrukarna tar fram kalkyler som säkrar marginalerna och lönsamheten. På det sättet är 2023 ett svårare år än fjolåret då prisökningarna på insatser och råvara taktade i samma riktning, förklarar Johannes Åkerblom.

De ekonomiska förutsättningarna skapar även incitament för investeringar på gårdsnivå i precisionsodling, för att optimera användningen av insatsvaror på åkrarna.

– Utöver hållbarhetsaspekterna skapar precisionsodling förutsättningar för högre produktivitet vilket gör investeringar i precisionsodling lönsamma, utvecklar Johannes Åkerblom.

För mer information, kontakta gärna:

Johannes Åkerblom, växtodlingschef, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 06 08
E-post:
johannes.akerblom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com