Lantmännen har signerat avtal för att avyttra de ryska verksamheterna

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen har signerat avtal med köpare för att avyttra sina verksamheter i Ryssland och väntar nu på godkännande från ryska myndigheter för att få slutföra affären. Detta måste ske enligt rysk lagstiftning.

Lantmännens verksamheter i Ryssland separerades och avgränsades från resten av koncernen i mars 2022, som ett första steg i en avyttring, och har sedan dess agerat helt självständigt. 

På grund av orsaker utanför vår kontroll har processen tagit längre tid än vad vi både önskade och förväntade oss. Omständigheterna för att lämna Ryssland på ett strukturerat sätt är mycket komplexa och lagstiftningen förändras kontinuerligt.

Under 2022 skrevs Lantmännens tillgångar i Ryssland ned med totalt 500 MSEK och innehavet omklassificerades från dotterbolag till intressebolag, vilket även innebär att innehavet inte konsolideras.