Nya miljoner för tillväxt på svenska gårdar

Pressmeddelanden, 2022

Tillväxtbolaget har tagit in 35 miljoner kronor i nytt kapital från sina ägare – Lantmännen, LRF och Svensk Mjölk – för att möjliggöra ytterligare investeringar på svenska gårdar.

Lantmännen, LRF och Svensk Mjölk tillför 35 miljoner kronor till det gemensamt ägda Tillväxtbolaget. De nya medlen ska stärka konkurrenskraften, skapa tillväxt och öka hållbara investeringar på svenska gårdar, genom att möjliggöra och stödja utbyggnader och ägarskiften.

Svenskt lantbruks behov av kapital för investeringar är fortsatt högt. Det visar sig inte minst genom alla de ansökningar som inkommer till Tillväxtbolaget.

– Tillgång till riskvilligt kapital är i många fall vad som saknas för att öka produktiviteten och lönsamheten i lantbruksföretagen. Engagemanget, kunskapen och planerna finns där ute. Det är därför glädjande att vi får in ytterligare 35 miljoner med vilka vi kan skapa förutsättningar för ett livskraftigt lantbruk, säger Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget.

– Ytterligare en viktig parameter är att våra investeringar i hög grad stödjer yngre lantbrukare som på ett strukturellt plan har svårare att beviljas lån av andra aktörer. Möjligheten att låna är en förutsättning för långsiktigt ägande för många lantbrukare, inte minst vid generations- och ägarskiften, fortsätter Helena.

Tillväxtbolaget som ägs av Lantmännen, LRF, Svensk Mjölk, Växa Sverige och HKScan bistår med kapital för tillväxt och bidrar till att stärka konkurrenskraften inom svenskt lantbruk. Detta genom att erbjuda toppfinansiering till lantbruksföretag som behöver göra större investeringar. Tillväxtbolaget har sedan starten 2018 möjliggjort investeringar om drygt 1,2 miljarder kronor genom utlåning av 136 miljoner kronor. Cirka 55 företag har hittills beviljats lån för hållbara och tillväxtorienterade investeringar i sina verksamheter. Drygt 60 procent av projekten kommer idag från mjölkbranschen vilket ser ut att vara en fortsatt trend.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Silvander, vd, Tillväxtbolaget
Tel: 010 556 81 32
E-post:
helena.silvander@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com