Jan-Erik Hansson föreslås som ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse, och Jan-Erik Hansson, Färila, föreslås som ny ledamot i koncernstyrelsen.

Lantmännens styrelse består i dag av Per Lindahl, ordförande, Hans Wallemyr, vice ordförande, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan Ehrensvärd, Henrik Wahlberg och Per Wijkander, samt tre arbetstagarrepresentanter.

Inför föreningsstämman den 5 maj 2022 föreslår valberedningen omval av Sonat Burman-Olsson, Jan Ehrensvärd och Per Wijkander samt nyval av Jan-Erik Hansson. Sittande ledamot Hans Wallemyr har meddelat att han har avböjt omval. Övriga ledamöter har mandatperiod till 2023. Valberedningen föreslår även omval av de tre förtroendevalda revisorerna Maude Fyrenius, Kristina Glantz Nilsson och Jimmy Grinsvall.

– Jan-Erik Hansson är en entreprenör som har ett stort engagemang för det svenska jordbruket, och har varit aktiv och drivande i många organisationer kopplade till de gröna näringarna. Jan-Eriks erfarenhet som tidigare styrelseledamot i internationella kooperativa företag kommer att vara av stort värde för Lantmännen. Hans breda kompetens och engagemang för lantbrukets konkurrenskraft kommer att vara mycket betydelsefullt i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter arbetet i linje med den långsiktigt strategiska inriktningen, Jord till Bord 2030, säger Göran Brynell, valberedningens ordförande.

Jan-Erik Hansson är 59 år och driver tillsammans med familj och medarbetare en omfattande lantbruksverksamhet i Färila i Hälsingland. Verksamheten omfattar mjölk, kött, entreprenad, fastigheter och skog.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls torsdagen den 5 maj på Clarion Hotel Sign, vid Norra Bantorget i Stockholm.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Göran Brynell, valberedningens ordförande                                      
Tel: 0708 74 93 19

Jan-Erik Hansson
Tel: 0703 92 77 00

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com