Lantmännens ThermoSeed koras till vinnare av europeiskt innovationspris

2021, Nyheter

Lantmännen har mottagit European Award for Cooperative Innovations pris i kategorin ”Miljömässigt värdeskapande – Biologisk mångfald och naturresurser” för sin unika utsädesbehandlingsmetod – ThermoSeed. Den innovativa, högeffektiva och miljövänliga produktionsprocessen behandlar utsäde med varm vattenånga, med dokumenterad effekt som motsvarar de bästa kemikaliebaserade motsvarigheterna på marknaden.

Lantmännens mottog fredag 2 juli European Award for Cooperative Innovations pris i kategorin ”Miljömässigt värdeskapande – Biologisk mångfald och naturresurser” för ThermoSeed och den miljövänliga värmebehandlingsmetod som är både är kemikaliefri och väldigt effektiv.

Det europeiska innovationspriset som organiseras av Copa Cogeca och sponsras av den spanska kooperativa banken Cajamar Caja Rural, hade i årets femte upplaga fler än 100 deltagande lant- och skogsbrukskooperativ, ett rekord. Priset delas ut för att uppmärksamma innovationer som skapar hållbara värden i någon av tre huvudkategorier Ekonomi, Samhälle och Miljö.

Det var otroligt glädjande att ta emot beskedet om vår vinst. Det stärker vår tro på vår metod och är ett kvitto på att mina kollegor och jag jobbat i rätt riktning under många år. Därutöver vill jag uttrycka min tacksamhet över det stöd vi fått av våra ägare, partners och kunder under hela den här resan."

Kenneth Alness, vd ThermoSeed Global

ThermoSeed är en unik, egenutvecklad biologisk metod som behandlar utsäde och gör den fri från smitta. Detta leder till ett minskat behov av bekämpningsmedel och fördelar i odlingslandskapet med avseende på biologisk mångfald. Därutöver adderas flera värden för lantbrukaren, såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga. För mer information om Lantmännens arbete inom hållbart växtskydd, se rapporten Framtidens Jordbruk.

Idag driver Lantmännen tre anläggningar i Sverige och licensierar metoden till nio anläggningar som hanteras av externa partners runtom i Europa och USA. Inom de svenska anläggningarna processas mer än 50 000 ton utsäde årligen, vilket motsvarar cirka 40 procent av den svenska utsädesmarknaden.

ThermoSeed

Ytterligare expansion följer hög efterfrågan

Globalt letar aktörer inom matproduktion och jordbrukssektorn aktivt för att hitta hållbara lösningar som sänker koldioxidutsläppen och minskar kemikalieanvändningen. Mot den bakgrunden växer efterfrågan för ThermoSeeds produkt fortsatt starkt. Två nya partners, Fenaco i Schweiz och Vihervakka i Finland, kommer installera varsin anläggning som ska vara i full drift under Juli 2021.

– Vår process använder bara varm och fuktig ånga för att ta fram en produkt som motsvarar kemiskt processat utsäde, både mätt i effektivitet och ekonomiska termer. Vi är därför glada att se att allt fler lantbrukare börjar använda vårt utsäde. Det är rätt väg att gå för såväl lantbrukarna som miljön, säger Anders Krafft, vd Lantmännen Bioagri.

För mer information, kontakta gärna:

Kenneth Alness, vd ThermoSeed Global
E-postkenneth.alness@lantmannen.com

Anders Krafft, vd Lantmännen BioAgri
E-postanders.krafft@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com