Lantmännen nomineras till Årets Employer Branding-företag 2021

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännen är ett av de nominerade företagen i Årets Employer Branding-företag 2021 som varje år utses av Universum. Lantmännen nomineras tack vare sin starka företagskultur och för att man har lyckats visa upp en bred och inspirerande bild av verksamheten och erbjuder många utmaningar för talanger.

Lantmännen har en långsiktig medarbetarstrategi som har vidareutvecklats de senaste åren för att ytterligare stärka det etablerade medarbetarengagemanget, samt attrahera fler talangfulla kollegor. Detta arbete uppmärksammas nu genom en nominering till utmärkelsen Årets Employer Branding-företag 2021, som offentliggjordes idag.

– Det är mycket glädjande att vi är nominerade. Det är en bekräftelse på att det arbete vi har lagt ner inom ramen för vår medarbetarstrategi de senaste åren också ger resultat. Grunden för vårt arbete är medarbetarna. Medarbetarna är vårt arbetsgivarvarumärke och vår viktigaste kommunikationskanal, och hur de upplever oss som arbetsgivare avgör hur bra arbetsgivare vi är, säger Frida Tydén, Director Group Communication and People Growth på Lantmännen.

Utmärkelsen delas ut av Universum, ett framstående företag specialiserat på just Employer Branding. Universum samlar varje år Sveriges HR-elit för att dela ut utmärkelser till arbetsgivare, HR-chefer och andra tongivande personer som engagerat, motiverat och bidragit lite extra på sina arbetsplatser. 

– Arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke är ett prioriterat område där vi hela tiden jobbar med att tydliggöra vilka vi är och inte är, samt i vilka kanaler vi kommunicerar. Att låta medarbetarna vara med och påverka vägen framåt och testa nya karriärvägar gör att vi tillsammans kan göra skillnad och utvecklas. Det är medarbetarnas engagemang som levandegör kulturen och värderingarna, och utan dem skulle Employer Branding-arbetet inte bli framgångsrikt, säger Linda Åhman Siljemark, Employer Branding Manager på Lantmännen.

Lantmännens nominering motiveras på följande sätt av Universum:

”Detta företag har på ett mycket fokuserat sätt närmat sig frågorna och på kort tid skapat starka resultat. Företaget drivs av en mycket stark företagskultur och har ett tydligt högre syfte. Ledningen är vidare mycket engagerad i attraktionsfrågorna. Arbetsgivaren visar upp en bred och spännande bild av sig själv där talangen kan erbjudas en rad utmaningar. Vi tror därför att denna arbetsgivare kan utgöra en inspiration för många andra. Det är ett beundransvärt internt fokus man på kort tid skapat avseende attraktionsfrågorna.”

Årets Employer Branding-företag utses i början av 2021. 

En intervju med Frida Tydén och Linda Åhman Siljemark finns att läsa på https://cotf.se/number-one/foretagsartiklar/globalt-fran-jord-till-bord-pa-lantmannen/.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com