Lantmännen Agroetanol och Reppe skänker handsprit till kommuner

2020, Nyheter

Lantmännen Biorefineries har ställt om produktionen för att kunna producera råvara till handspritstillverkning. Nu skänker Agroetanol tillsammans med partnern Titab Pac 2 000 liter färdig handsprit till Norrköping och Söderköpings kommun, och samtidigt bidrar Lantmännen Reppe med 1000 liter till Lidköpings kommun.

Lantmännen Agroetanol har sedan coronapandemins inträde sett över hur man kan ställa om produktionen för att tillgodose efterfrågan på handspritsetanol. Nu har omställningen genomförts och idag har Lantmännen Agroetanol i Norrköping en leveranskapacitet på över 2 miljoner liter varje månad. Denna råvara skickas till handspritstillverkare som i sin tur tillverkar och distribuerar den färdiga produkten till behövande verksamheter.

Det fortfarande brist på handsprit, inte minst på platser som ligger närmast den egna verksamheten. Lantmännen Agroetanols förhoppning är att handspriten ska komma till nytta så att det fantastiska arbete som alla hjältar inom vård och omsorg utför ska kunna fortsätta på ett säkert sätt - så att de som är sjuka kan få den vård de behöver.

– Det är en stor global efterfrågan på handsprit just nu i och med coronaviruset, eftersom vi vet att rena händer räddar liv. Vi är därför mycket tacksamma för Lantmännens och Titab Pac:s bidrag till Norrköpings kommun, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun.

Reppe skänker 1000 liter handsprit till Lidköpings kommun

Även Lantmännen Reppe i Lidköping, som bland annat producerar vodka, har ökat sin produktion för att bistå med råvara till produktionen av handsprit. För att hjälpa till lokalt skänker Reppe 1000 liter handsprit till Lidköpings kommun.

– Vi levererar råvara till fabriker som tillverkar handsprit men ville även hjälpa till lokalt så därför skänker vi nu 1000 liter färdig handsprit till Lidköpings kommun, säger Lars-Gunnar Edh, vd Reppe.

– Det här är verkligen en uppskattad gåva vi får och den kommer användas på bästa sätt i kommunens verksamheter, säger Jonas Sundström, kommunalråd Lidköpings kommun.

Lidköpings kommun_780.jpg
På bilden från vänster: Johan Andersson, platschef Reppe, Markus Sennelöv, produktionschef Reppe, Lars-Gunnar Edh, VD Reppe, Jonas Sundström kommunalråd Lidköpings kommun