Ställer om till handsprit – producerar 2 miljoner liter råvara per månad

2020, Nyheter

2020-04-16: Coronavirusets spridning har förvandlat handsprit till en bristvara och därför ställer Lantmännen om sin produktion. Lantmännen Reppe i Lidköping har sedan tidigare börjat leverera råvara till handsprit och nu gör Lantmännen Agroetanol detsamma i Norrköping.

I slutet av mars meddelade Lantmännen Reppe att de ställer om till att producera råvara för handsprit. Nu hakar Lantmännen Agroetanol på i kampen mot Coronaviruset. 

– Normalt sett producerar vi biodrivmedel men vi har sedan någon månad tillbaka arbetat för att ställa om så att en tiondel ska gå till handsprittillverkning, säger affärschefen Martin Engström.

Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och tillverkar bland annat hållbar etanol. Genom att Norrköpingsfabriken ställer om så kan Lantmännen leverera stora mängder etanol till redan etablerade handsprit- och ytdesinfektionstillverkare i Sverige, Danmark och Finland. Dessa tillverkare har upparbetade processer och kundunderlag men saknar själva råvaran – etanol – som Lantmännen Agroetanol är världsledande inom. Agroetanol producerar över 220 miljoner liter biodrivmedel per år.

Agroetanol lyckades snabbt ta fram en tekniskt godkänd produkt. Utmaningen för anläggningen i Norrköping har varit att få bort etanollukten i råvaran.

 – Man vill ju ha en neutral doft i handsprit och våra ingenjörer har gjort ett bra jobb och lyckats få bort lukten till 90 procent, så nu har vi börjat leverera sedan någon vecka tillbaka, säger Martin Engström.

Martin Engström.jpg
Martin Engström, affärschef Lantmännen Agroetanol

Agroetanol har ställt om sitt logistikflöde till att hantera mindre leveransmängder åt gången. Normalt sett skickas etanolen med lastfartyg men nu är det transport med tankbilar som gäller. De nya driftförhållandena har lett till en omställning för personalen. Operatörer har utbildats för att köra enligt den nya kvalitetsspecifikationen och nya säkerhetsrutiner har införts för att omställningen ska ske på ett säkert sätt. Personalen är dock bara glada att få göra en insats i coronakrisen.

– Det är en stor stolthet för våra anställda att vi kan göra den här omställningen i den situation som råder, vi räknar med att producera ett par miljoner liter per månad men hoppas på ännu mer, avslutar Martin Engström

Det finns dock inga planer på att satsa långsiktigt på handsprit.

– Vi har valt att ställa om för att supportera i en tuff situation. Så länge det finns en efterfrågan kommer vi att fortsätta att leverera till handspritstillverkarna. Sen går vi tillbaka till vår vanliga verksamhet med att tillverka världens mest klimateffektiva etanol, säger Lars-Gunnar Edh, vd på Lantmännen Agroetanol. 

lars-gunnar-edh_780.jpg
Lars-Gunnar Edh, vd på Lantmännen Agroetanol

Agroetanol på Händelö skärm_780.jpg
Lantmännen Agroetanols anläggning finns på Händelö utanför Norrköping och är Nordens största bioraffinaderi.