Goda utsikter inför skörden 2019 – positiva tecken efter fjolårets katastrofskörd

Nyheter, 2019

Lantmännen summerar läget inför skörden 2019. Med en stor höstsådd och god tillgång på utsäde inför vårsådden ser förutsättningarna bra ut. Nu hoppas svenskt lantbruk på ett normalår, med svalare temperaturer och rikliga regnmängder.

Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk och kommer att ha konsekvenser under flera år framåt. Lantmännen har sammanställt en lägesbeskrivning efter fjolårets katastrofskörd och spanar framåt – med positiva tecken inför skörden 2019.

– Höstsådden har gått bra och omfattar stora arealer om cirka 600 000 hektar, vilket kan jämföras med 447 000 hektar året innan och femårssnittet på 510 000 hektar. Höstsådden 2017 var liten i och med den blöta väderleken, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Vad gäller tillgång på utsäde inför vårsådden 2019 har EU:s nyligen beviljade dispens, där utsäde nu får lov att användas en säsong längre än vad som normalt är tillåtet, tillsammans med en ökad import mildrat bristsituationen.

– Lantmännen prioriterar att säkerställa utsädestillgången för svenska lantbrukare i år vilket innebär en tillfälligt minskad export av frö, säger Peter Annas, växtodlingschef på Lantmännen.

Forskning och utveckling vad gäller mer och fler tåliga grödor för att klara framtida klimat fortsätter, där Lantmännen är drivande bland annat inom SLU:s växtförädlingscentrum GroGrund. Satsningar på ny lantbruksteknik inom precisionsodling och bevattning, hållbar foderutveckling och nya svenskodlade proteingrödor fortsätter. Digitaliseringen av det svenska lantbruket är också en prioriterad fråga för att optimera lantbrukarens insatser på gården, ge högre skördar och en ökad lönsamhet. Lantmännen driver på utvecklingen genom egna insatser och forskningsprojekt som samlar aktörer i och utanför branschen.

Läs Lantmännens ”Spaning inför skörd 2019” i sin helhet på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/nyheter/skorden-2019/

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens Pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här