Lantmännen lanserar ett helt nytt fodersortiment till slaktgrisar

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännens fodersortiment förnyas kontinuerligt för att följa forskningsframsteg, marknadens behov och önskemål. Lantmännen lanserar nu ett helt nytt sortiment för slaktgrisar, ett slaktgrisfoder för optimerat foderutnyttjande och köttansättning.

Sortimentet består av moderna och flexibla färdigfoder och koncentrat, i enlighet med de senaste rönen och avelsmaterialen. Färdigfodren går under namnet Delta F och koncentraten heter Deltex K. Fodren är uppdelade i fem olika faser, speciellt anpassade efter djurens aktuella vikt och särskilda behov. Därmed ges flera bra möjligheter till fasutfodring, vilket ger bättre tillväxt till en lägre kostnad. De nya fodren har en väl avvägd aminosyrasammansättning som ger goda förutsättningar för ett optimerat foderutnyttjande och köttansättning. Fodren är också framtagna för att på ett enkelt sätt kunna kombineras med de råvaror som finns ute på gården.

– Det känns väldigt bra att lansera nya slaktgrisfoder just nu. Produktionen är på frammarsch, ny genetik är på intågande och nu möter vi upp med nya moderna foder, säger Kerstin Sigfridson, produktspecialist Piggfor på Lantmännen Lantbruk. 

I juni lanserade Lantmännen ett nytt fodersortiment för ekologisk grisproduktion. Sortimentet har mottagits mycket bra av marknaden och försäljningsvolymerna ökar. Satsningen på foderutveckling är en central del i Lantmännen Lantbruks strategi och något som är ständigt aktuellt.

– Vi är stolta över den foderutveckling vi kan presentera och att det ger våra svenska konventionella och ekologiska producenter möjlighet att ytterligare vässa sin produktion, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen Lantbruk.

De nya slaktgrisfodren ersätter Lantmännens gamla sortiment och finns tillgängliga i hela landet från den 15 september.