Lantmännen har startat Europas modernaste utsädesproduktion i Eslöv

Pressmeddelanden, 2015

Nu är ThermoSeed-produktionen i Eslöv igång. Lantmännen Lantbruks anläggning är Europas modernaste för utsäde och fröer. Anläggningen är en viktig del av ThermoSeeds industriella genombrott och är ett resultat av svensk forskning. Lantmännens satsning bidrar till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel för lantbruk i Sverige och utomlands och fungerar både för ekologisk och konventionell odling. Anläggningen invigdes igår av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Årligen satsar Lantmännen 300 miljoner på forskning och utveckling. Fokus är bland annat på biologiskt växtskydd där ThermoSeed™ är ett exempel. Lantmännen har sedan tidigare en utsädesanläggning i Eslöv, men den har nu byggts ut för ThermoSeed-produktion. Investeringen gör att ThermoSeed når större volymer och Lantmännen gör effektivt behandlat utsäde utan kemiska bekämpningsmedel tillgänglig för fler. ThermoSeeds biologiska utsäde har visat på lika bra eller till och med bättre resultat.

– Vår satsning inom forskning och utveckling har bidragit till den svenska uppfinningen ThermoSeed. Genom att satsa på utveckling nära kunderna har vi nu produktion i Skåne med den patenterade processen för utsädessanering utan kemiska tillsatser. Världens första ThermoSeed -anläggning finns i Skara, men den nya moderna anläggningen i Eslöv gör det möjligt att satsa ännu mer på att både svenskt och internationellt lantbruk ska bidra till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Johan Andersson, chef division Lantbruk på Lantmännen.

EU beslutade nyligen om ett IPM-direktiv kring kemikalier i jordbruk. Det innebär kortfattat att användningen av växtskydd måste kunna motiveras, vilket främjar användningen av ThermoSeed som inte innehåller kemikalier. Lantmännens satsning på ThermoSeed -produktion kan innebära ökad export för svenskt lantbruk.

ThermoSeed gör det möjligt för bönderna att köpa effektivt friskt utsäde med lika eller till och med bättre resultat, som inte är kemiskt behandlat och på det sättet minska kemikalieanvändningen i lantbruket . ThermoSeed fungerar både för ekologisk och konventionell odling. Att visa på minskad användning av kemiska preparat har stort värde för konsumenterna i kedjan från jord till bord och ligger helt i linje mad Lantmännens strategi.

– Den nya anläggningen i Eslöv gör att ThermoSeed nu kan nå mer industriella volymer. ThermoSeed konkurrerar med kemisk behandling genom hög effektivitet. En stor fördel med ThermoSeed är också att arbetsmiljön förbättras för dem som arbetar med utsädet, vilka slipper komma i kontakt med kemikalier, säger Johan Andersson.

ThermoSeed är ett sätt att behandla utsäde mot svampsjukdomar i utsädet. Processen innebär behandling av utsäde med noga reglerad varm och fuktig luft under en bestämd tid. Metoden använder ånga som behandlar utsädet enligt ett program av olika temperaturer. Patentet togs fram i Uppsala som ett samarbete mellan bland andra Lantmännen och SLU.

För mer information kontakta gärna:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: +46706294020, johan.andersson@lantmannen.com

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på
www.lantmannenlantbruk.se

Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på:
www.lantmannen.se/omlantmannen