Lantmännen effektiviserar utsädesrenseriverksamheten för att stärka konkurrenskraften

Pressmeddelanden, 2015

För att förbättra konkurrenskraften och effektivisera verksamheten har Lantmännen Lantbruk inlett MBL-förhandlingar för att avveckla utsädesrenseriet i Uppsala och koncentrera verksamheten till befintliga renserier i Skara, Skänninge, Eslöv och Klintehamn. Samtidigt pågår ett aktivt arbete för att flytta spannmålsmottagningen i Uppsala till en bättre placering i närområdet.

Lantmännen Lantbruk har sett över befintlig renserikapacitet och struktur vilket lett till beslut om samordning för att skapa en effektivare verksamhet. Förändringen är en av flera åtgärder för att kunna erbjuda det svenska lantbruket de bästa sorterna till konkurrenskraftiga priser och därmed öka försäljningen och marknadsandelarna i utsädesaffären. MBL-förhandlingar har inletts och personalen har informerats om förändringen. Formellt beslut om nedläggning fattas först när MBL-förhandlingarna har avslutats. Målet är att kunna stänga renseriet per den 31 december 2015.

– Lantmännen Lantbruk har sett över utsädesrenseriernas anläggningsstruktur och kommit fram till att det mest effektiva är att koncentrera verksamheten till övriga renserier. Anläggningen i Uppsala ligger i nära anslutning till bostäder, vilket gör det svårt att utveckla verksamheten långsiktigt, säger Johan Andersson, chef för division Lantbruk.

– För att ge utsädesodlarna i området en möjlighet att anpassa sin produktion kommer villkoren att förändras succesivt. I ett längre perspektiv är jag övertygad om att förändringen kommer leda till ett mer konkurrenskraftigt svenskt lantbruk där låga kostnader i hela kedjan är en nyckelfaktor på den tuffa internationella marknaden, säger Peter Annas, chef för Utsädesenheten på Lantmännen Lantbruk.

Intill renseriet i Uppsala har Lantmännen en spannmålsmottagning och den stadsnära placeringen begränsar såväl tillgängligheten som möjligheten att utveckla anläggningen. Därför söker Lantmännen aktivt efter en bättre placering i närområdet.

– Mälardalen är ett mycket viktigt spannmålsområde och i takt med att lantbruket effektiviseras och större arealer odlas ökar kraven på vår mottagningskapacitet. Vi fortsätter därför att utveckla vår anläggningsstruktur. I Mälardalen kommer det innebära att vi öppnar nya spannmålsmottagningar med bättre tillgänglighet, ökad mottagningskapacitet samt förbättrad hamnutlastning säger Johan Andersson.

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, tel: 070 6294020, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Peter Annas, chef för Utsädesenheten på Lantmännen Lantbruk, tel: 010 556 0428, e-post: peter.annas@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00