EU-kommissionen fortsätter undersökningen av etanolbranschen

Pressmeddelanden, 2015

EU-kommissionen har idag offentliggjort att de avser fortsätta sin undersökning av etanolbranschen. Misstankarna avser överträdelser av konkurrensreglerna inom handel med etanol inom EU.

I oktober 2014 genomförde EU-kommissionen en oannonserad inspektion på Lantmännen Agroetanol i Norrköping gällande misstänkt överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Nu har EU-kommissionen beslutat att öppna ett ärende för att fortsätta undersökningen av Lantmännen Agroetanol samt Abengoa och Alcodis, två bolag som också inspekterades i oktober 2014. Lantmännen samarbetar fullt ut med myndigheten.

Informationen är sådan som Lantmännen ek för ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december kl. 13.15.

För mer information kontakta gärna: 
Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol, e-post: bengt.olof.johansson@lantmannen.com, tel: 010-556 14 32