Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2014

Finansinspektionen godkände den 12 november Lantmännen ekonomisk förenings prospekt avseende emission av förlagsandelar. Emissionen, som maximalt uppgår till 250 MSEK och löper på fem år, riktar sig huvudsakligen till medlemmarna i Lantmännen och till koncernens tillsvidareanställda i Sverige samt ett antal föreningar inom de gröna näringarna, som genom erbjudandet får möjlighet att ta del av Lantmännens resultatutveckling samtidigt som kapitalbasen breddas.

I juni 2014 fattade Lantmännens styrelse beslut om en långsiktig framtida inriktning för koncernen – Strategi 2020. Utifrån en omvärld med nya möjligheter ska Lantmännen, med utgångspunkt i lantbruksföretaget, skapa lönsamma affärer och mervärde av spannmål i hela värdekedjan.

Målbilden är Lantmännen som en ledande aktör i hela spannmålsvärdekedjan från jord till bord i Östersjöområdet.

I de diskussioner som förts kring Strategi 2020 har även frågan om Lantmännens framtida kapitalförsörjning behandlats, och detta har skett mot bakgrund av de ökade krav på finansiella resurser som ställs för att upprätthålla en fortsatt framtida tillväxt i bolaget.

För att bredda kapitalbasen samt öka intresse och engagemang för Lantmännen hos både ägare och medarbetare genomförs därför en emission av förlagsandelar.

Emissionen uppgår till maximalt 250 MSEK och har en löptid på fem år. Teckningsperioden löper mellan den 21 november och den 15 december 2014.

Prospektet finns tillgängligt på www.lantmannen.se/omlantmannen och kan också beställas från föreningen.

För ytterligare frågor om erbjudandet, kontakta:

Erik Magni, presschef, erik.magni@lantmannen.com, 0703-26 50 98