Svår vinter påverkar skörden i norr

Pressmeddelanden, 2013

Såväl norra Sverige som Dalarna har påverkats av den kalla vintern där delar av höstgrödorna fick köras upp. Vårsådden varierar med ojämna grödor på sina håll i regionerna.

Norra Sverige
Till följd av den låga andelen höstsådd som även syns i Norr Mälaren finns det stora arealer vårsådd. På grund av höstplöjningen saknades det dock fukt i marken till vårsådden och därför är grödorna ojämna på en del håll. För de fält där det fanns fukt i jorden under sådden ser det bra ut och avkastningen beräknas ligga runt normalskörd.

Överlag är det stora lokala variationer på grund av mycket lokala skurar under försommaren. Detta har påverkat grödornas utveckling. Vårrapsen är lite mer ojämn men blommar just nu. Eftersom stora mängder rapsbaggar och kålmal har rapporterats in kan skador ha uppkommit på de fält som inte satt in åtgärder.

I det stora hela är vårbruket normalt med högst en veckas försening. Det går därför att förvänta sig en skörd som sker i ungefär normal tid.

Grödorna i Dalarna har påverkats av en kombination av stora mängder nederbörd under hösten och en tuff vinter. En del av de höstsådda grödorna har ersatts med vårgrödor. I våras föll lokal nederbörd men överlag är det nu torrt i markerna.

De vårsådda arealerna är större än under ett normalår och är nu i axgångsstadiet. Arealerna ser mycket lovande ut. Skörden av vårsäden förväntas snarare tidigt än sent. På grund av torkan varierar skörden med inslag av lokala glesa bestånd.

För mer information, kontakta gärna vår ägare och lantbrukare:

Joakim Borgs, Dalarna
070-573 21 11
borgslantbruk@telia.com

Ronny Olofsson, Västerbotten
070-395 65 58
ronnyolofsson60@gmail.com

Jennie Rudvall, presskontakt Lantmännen
073-37 79 06
jennie.rudvall@lantmannen.com

Bilder:

http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/