Nu bildas Nordens största kycklingföretag

Pressmeddelanden, 2013

 Konkurrensverken i Sverige, Norge och Danmark har nu samtliga godkänt affären mellan Lantmännen och CapVest och closing av affären genomfördes idag den 4 juni.  CapVest  Equity Partners (”CapVest”) och Lantmännen ek för (”Lantmännen”)  bildar ett nytt ledande bolag inom kycklingmarknaden med över fem miljarder SEK i omsättning.

Det nya bolaget, har förvärvat Kronfågelgruppen i Sverige och Danmark från Lantmännen och Cardinal Foods AS i Norge från CapMan.

– Som Nordens ledande aktör på kycklingmarknaden har det nya företaget bra förutsättningar för fortsatt tillväxt på en tuff internationell marknad, säger Per Olof Nyman vd och koncernchef på Lantmännen.

Leif Bergvall Hansen, tidigare vd för Kronfågelgruppen är föreslagen vd för det nybildade företaget. Lantmännen kommer att kontrollera cirka 48 procent av rösterna i det nya bolaget. Det nya företagsnamnet kommer att kommuniceras inom kort.

Ladda ned filer här