Mikael och Daniel Olofsson är årets stipendiater i distrikt Gävleborg

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännens distriktsstyrelse för distrikt Gävleborg har utsett Mikael och Daniel Olofsson till årets stipendiater. Priset kommer att delas ut på distriktsstämman och stipendiet innebär ett två dagars framtidseminarium. Mikael och Daniel bedriver sitt unga lantbruksföretag i Åshammar.

– Det är viktigt för Lantmännen att stimulera lantbruksföretagare att utveckla sina företag inom råvaruproduktion för livsmedel och andra affärsmöjligheter på gårdarna, säger Bengt-Olof Gunnarson ordförande i Lantmännen.

För att stimulera och motivera till nytänkande och genomförande av idéer inrättades år 2007 stipendier på distriktsnivå riktade till drivna och yrkesverksamma medlemmar i Lantmännen. Stipendierna syftar till såväl motivation för den enskilde som att visa på goda idéer. Detta kan i sin tur motivera andra att pröva nya och/eller utveckla befintliga verksamheter.

Kriterier:      

  • Medlem i Lantmännen (även anställda och familjemedlemmar är valbara)
  • Yrkesverksam inom svenskt lantbruk och ska på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt ha utvecklat befintlig eller ny verksamhet på gården.
  • Gärna en person som kan tänka sig ett förtroendeuppdrag inom Lantmännen
  • Bör vara kund hos Lantmännen avseende den huvudsakliga produktionsinriktningen

Som journalist är du välkommen att medverka på vår stämma och träffa stipendiaten på plats.

Se nedan länk för tid och plats:
http://lantmannen.com/sv/Agare-och-medlem/Medlemsdistrikt1/Distriktsstammor-20131/

Lantmännens årsredovisning – lyssna här
Nyligen släppte Lantmännen sin årsredovisning med hållbarhetsredovisningen för 2012, nytt är också den lyssnarversion som finns tillgänglig att ladda ner direkt till dator eller mobil. Detta för att öka tillgängligheten för våra medlemmar, vare sig de sitter på kontoret eller i traktorn.

Här kan du ladda ner och lyssna på årsredovisningen
http://lantmannen.com/press--media/Publikationer/Ekonomiska-rapporter/lyssna2012/

Här finns den tryckta versionen
http://lantmannen.com/arsredovisningar

För mer information kontakta gärna:
Elisabet Söderström
Tel: 010-556 05 94
E-post: elisabet.soderstrom@lantmannen.com