Lantmännen BioAgri – årets ekoföretag

Pressmeddelanden, 2013

Idag gick Ekogalan av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm. Lantmännen BioAgri utsågs till årets ekoföretag och priset mottogs av företagets vd Kenneth Alness.

BioAgri använder naturliga mikroorganismer som bas för att utveckla och sälja miljövänligt växtskydd och andra produkter för tillväxtreglering inom jord- och skogsbruk. De senaste åren har flera framgångsrika produkter utvecklats och företaget har uppmärksammats för sina unika innovationer.

Under 2012 invigdes en ny ThermoSeed-anläggning i Norge där spannmål betas med en metod helt utan kemikalier. Dessutom blev Cedress godkänd i morötter, produkten förhindrar lagerskador. Under året lanserades också AMASE, en ny produkt för tillväxtstimulering i skogsbruket. Att nu utses till ”Årets Ekoföretag” betyder givetvis mycket.

-   Det känns fantastiskt roligt att få det här priset. Det stimulerar hela företaget att fortsätta arbetet med att utveckla produkter för ett hållbart lantbruk. Vårt fokus förblir att produkterna ska passa det konventionella lantbruket, men ekomarknaden är drivmotorn i utvecklingen. Idag ersätter vi cirka 100 000 liter kemiskt betningsmedel i Sverige per år, men den siffran ska bli högre!

Priset ”Årets Ekoföretag” är instiftat av SMA Mineral tillsammans med Ekoweb för att lyfta fram företag som genom innovation utvecklat den ekologiska produktionen och marknaden.

För mer information, kontakta:
Kenneth Alness, vd Lantmännen BioAgri, telefon: 010-556 18 08

Bild på Kenneth Alness finns på: www.lantmannen.com / Press&Media / Bildbank/ sökord Kenneth Alness