God skörd väntas i syd

Pressmeddelanden, 2013

Skörden i Södra Sverige ser ut att bli något senare än normalt på grund av den relativt svala våren. Vädret har annars överlag påverkat skörden positivt och ser ut att kunna ge bra avkastning överlag.

Skåne
Efter en lång och hård vinter fanns det en stor osäkerhet kring höstsådda grödor i Skåne. När våren kom visade det sig att de höstsådda grödorna, som höstvete och råg, hade klarat vintern relativt väl. Höstrapsen visade sig dock ha blivit hårt ansatt och lokalt har stora arealer fått plöjas upp och ersättas med ny gröda.

Vårsådden genomfördes under goda förhållanden i normal tid. I samband med den relativt svala våren var grödutvecklingen något senare än normalt. I övrigt har våren och försommaren överlag varit gynnsam för grödorna, med lagom temperatur och nederbörd. Några områden har dock haft det lite för torrt i maj vilket kan få viss påverkan på skörden.

Juni har varit en månad med en bra kombination av regn och lagom temperatur. Högsommarvärmen har inte kommit än, vilken passar grödorna väl då de inte trivs i alltför höga temperaturer. Nederbörden har kommit med jämna intervaller vilket har gynnat grödorna.

Om cirka tre veckor kan höstkorn, raps och råg skördas. De största grödorna i länet, vårkorn och höstvete, kommer att skördas i första halvan av augusti. Läget för Skåne ser överlag bra ut. Det gynnsamma vädret under juni har påskyndat mognaden och nu utvecklas grödorna normalt.

Halland
I Halland ser skörden överlag bra ut med täta bestånd och välutvecklade grödor. Vårsådden genomfördes på många håll på tjäle och grödorna ser mycket bra ut. Där man sådde senare är variationerna på grödorna större.

Den kalla vintern påverkade höstgrödorna negativt, men de höstgrödor som finns kvar ser bra ut. En del höstraps klarade inte vintern och fick plöjas upp i våras. Överlag ser grödorna i Halland bättre ut än på många år, men skillnader finns inom länet. I sin helhet kan skörden bli något senare än normalt.

För mer information, kontakta gärna vår ägare och lantbrukare:

Per-Olof Malm, Skåne
070-848 71 84
p.o.malm@telia.com

Nils-Gustav Nilsson, Nordvästra Skåne
0705-37 36 98
plana@telia.com

Thomas Magnusson, Växjö
070-595 41 37
thomas.magnusson@alvesta.nu

Jimmy Grinsvall, Halland
070-234 28 68
rydaovergard@telia.com

Jennie Rudvall, presskontakt Lantmännen
073-37 79 06
jennie.rudvall@lantmannen.com

Bilder:

http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/