Lantmännen Agroetanol och AGA tillvaratar och renar koldioxid

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännen Agroetanol AB och AGA Gas AB har tecknat ett intentionsavtal beträffande uppförande av en koldioxidfabrik som tillvaratar och renar koldioxid. Koldioxidfabriken ska byggas vid Lantmännen Agroetanols anläggning på Händelö i Norrköping och utnyttja infrastrukturen i området med närhet till järnväg, hamn och europaväg. Koldioxidfabriken beräknas att tas i drift under hösten 2013.

Lantmännen Agroetanol som ingår i Lantmännens division Energi bedriver produktion av bioetanol och proteinprodukter till fodermarknaden. Produktionsprocessen genererar även som restprodukt koldioxid, vilken nu i ett samarbetsprojekt planeras tillvaratas och renas, för vidare distribution till AGAs kunder.

– Lantmännen har en ambition att på ett hållbart sätt skapa mervärde av råvarans alla delar. Genom samarbetet med AGA skapas förutsättningar för en storskalig produktion av koldioxid i Sverige, säger Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi.

– Vi har märkt av en ökad efterfrågan av koldioxid från många av våra kunder. Samarbetet med Lantmännen Agroetanol kombinerar en kostnadseffektiv produktion med förbättrat kretslopp och miljönytta. Utnyttja synergieffekter mellan industriföretag som i detta samarbete, ser vi som ett viktigt steg för bättre resursutnyttjande som innebär mindre påverkan på miljön, säger Jan Bäckvall, Head of Region Europe North, AGA AB.

För mer information kontakta gärna:
Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol, bengt.olof.johansson@lantmannen.com, +46 70 217 69 89
Jürgen Granstedt, affärsutveckling Lantmännen Energi, jurgen.granstedt@lantmannen.com, +46 70 247 43 13
Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi, carl.von.schantz@lantmannen.com,  +46 76 135 86 88

Magnus Jorheden, Head of Plan & Source Region Europe North, AGA AB, magnus.jorheden@se.aga.com +46 70 523 40 47
Stefan Peterson, Marketing Director AGA Gas AB, stefan.peterson@se.aga.com, +46 705 177495
Jan Bäckvall, Head of Region Europe North, jan.backvall@linde-gas.com, +46 70 50 88 838

Pressmaterial och bilder: www. lantmannen.com Press och Media