Lantmännens marknadskommunikation är bäst i Sverige

Pressmeddelanden, 2011

Idag på Sveriges Informationsförenings Branschdag delades priset ut för mest framgångsrik marknadskommunikation. Lantmännen tog hem vinsten. Priset har som syfte att lyfta fram de kommunikativa organisationerna som lyckats allra bäst med sitt arbete.

- Det är alltid mycket hedrande och roligt när branschens egna kommunikationsexperter uppmärksammar och premierar det vi gör på Lantmännen, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, chef för marknadskommunikation och varumärke.

Juryn, som har utsett Lantmännen till vinnare, består av delar från Informationsföreningens styrelse samt experter inom marknadsområdet. Informationspriset Marknad belyser både arbetet kring B2C och B2B och tilldelas Lantmännen enligt motiveringen:

”Lantmännen har i sin marknadskommunikation tagit organisationen från osynlig producent till ansvarsfull företrädare för matbranschen. Förändringen är imponerande och framförallt väl genomförd, inte bara i kommunikationen utan i hela organisationen”.

- Detta pris stärker vår affär och konkurrenskraft, och visar att vi har något unikt att erbjuda konsumenterna. Men vi är fullt medvetna om att omvärlden och våra kunders krav förändras hela tiden. Vi är långt ifrån framme eller perfekta, det är därför vi fortsätter arbetet med vårt ansvar från jord till bord och bra mat, varje dag. Resan har bara börjat, fortsätter Madelaine Hellqvist Kongstad.

Om Informationspriserna

Priserna delas ut till en kommunikationsavdelning i fyra kategorier, Samhälle, Marknad, Ägare och Medarbetare samt till en ledare i en kommunikativ organisation. Det bidrag som vinner i varje kategori ska vara ett bra exempel på en kommunikativ organisation som arbetar strategiskt och konsekvent med kommunikation, i hela organisationen, och som kan påvisa inspirerande och mätbara resultat.

För mer information kontakta gärna:

Madelaine Hellqvist Kongstad,
chef Marknadskommunikation och varumärke
Tel: +46 8 6574225
E-post:
madelaine.hellqvist@lantmannen.com 

Eller

Charlotte Nordling,
Marknadsansvarig Lantmännen varumärket
Tel: +46 8 657 42 65
E-post: charlotte.nordling@lantmannen.com