Lantmännen och Scan säljer IS/IT bolaget Conagri till Logica

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-04-19 Lantmännen och Scan säljer IS/IT bolaget Conagri till Logica

Logica tar genom ett strategiskt samarbete över Lantmännens och Scans gemensamma IS/IT bolag Conagri. Samtidigt tecknas ett omfattande outsourcingavtal som inkluderar drift- och kapacitetstjänster samt förvaltning och utveckling av applikationer och system. Avtalet är på fem år och Conagris 180 medarbetare i framförallt Skara och Malmö kvarstår inledningsvis i Conagri AB.

- Vi har tidigare kommunicerat vår avsikt att finna en ny ägare till Conagri och vi är mycket nöjda med ha funnit en partner som uppfyller samtliga krav och förväntningar, säger Stefan Hasselgren, CIO på Lantmännen.

- Scan ser positivt på det här och har definierat vissa kärnvärden som vi vill ha tillgodosedda även i framtiden. Vi får framför allt en fortsatt helhetsleverantör som också ger oss volymfördelar, säger Jerker Wetterteg, ekonomidirektör på Scan.

Större utvecklingsmöjligheter Conagri blir nu en del av Logica och kan fortsätta att utvecklas och förbättras. Medarbetarna i Conagri får större möjligheter till utbildning och utveckling i ett internationellt företag som även har hög lokal närvaro i Sverige.

- Ett bra besked för oss, våra kunder och medarbetare, säger Ronny Roos, vd för Conagri.

- Det här är en mycket viktig affär, helt i linje med Logicas strategi och erbjudande inom flera områden. Vi stärker vår leveransförmåga gentemot process- och livsmedelsindustrin, både i Sverige och internationellt. Det är samtidigt ett stort ansvar, verksamheten inom Conagri har haft och kommer att fortsätta ha en väldigt viktig roll när det gäller svensk matproduktion och försörjning, säger Stefan Gardefjord vd Logica Sverige.

Affären förutsätter godkännande från Konkurrensverket.

För mer information kontakta gärna: Stefan Hasselgren, CIO på Lantmännen, tel. +46 70 540 25 26 stefan.hasselgren@lantmannen.com Jerker Wetterteg, ekonomidirektör på Scan AB, tel. +46 511-252 53, jerker.wetterteg@scan.se Stefan Gardefjord, vd Logica Sverige, tfn: +46 8-671 1100, e-post: stefan.gardefjord@logica.com

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet. Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan- koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 23 Mdr SEK.