Regeringen lämnar miljömedvetna bilister i sticket

Nyheter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-04-03

Regeringen lämnar miljömedvetna bilister i sticket

Sveriges ledande biodrivmedelsaktörer presenterar nu siffror som visar att biodrivmedel har mycket större potential än vad regeringen anger i sin klimatproposition. Redan ifjol var 5 procent av de svenska drivmedlen förnybara. Därför bör målet för år 2020 vara minst 20 procent – inte 10 procent som regeringen blygsamt föreslår.

Dessa färska branschberäkningar presenterades av Lantmännen Energi, Sekab, Nordisk Etanolproduktion AB, Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen och Perstorp Bioproducts AB vid ett seminarium som Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) ordnade i veckan.

– Regeringens fega biodrivmedelspolitik uppmuntrar varken teknikutvecklare, investerare, biodrivmedelsproducenter eller konsumenter som vill tanka miljövänligt. Planerna på ett planekonomiskt kvotsystem är ytterligare en bromskloss. En genomtänkt, marknadsdriven skatterabatt skulle sporra miljöarbetet mycket mer, säger Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi.

Biodrivmedelsaktörerna är positiva till regeringens målsättning om en fossilfri fordonspark 2030, men förstår inte hur detta ska kunna genomföras om Sverige endast tio år tidigare ska nöja sig med tio procent förnybara drivmedel.
– Det kommer att bli stor brist på förnybara drivmedel om man inte bygger upp produktionen i god tid. Minimum till år 2020 borde vara 20 procent, säger Erik Herland.

Även på EU-nivå haltar regeringens biodrivmedelspolitik. Förslaget om ändrade skatte- och tullregler kommer att tvinga svenska producenter ut från den svenska marknaden för låginblandad etanol. Intresset för att utveckla ännu smartare drivmedel kommer att dö ut. Det enda som ökar är Sveriges beroende av brasiliansk sockerrörsetanol.

Med sin passivitet lämnar regeringen dessutom över 150 000 svenska miljöbilägare i sticket. Det har blivit dyrare att köra på etanol än bensin, och försäljningen av E85 dalar.
– Regeringen kan enkelt ordna så att det lönar sig att vara miljömedveten bilist. Ta bort skatten på bensinen i E85 eller inför den låga kollektivtrafikmomsen på alla höginblandade biodrivmedel. Den senare åtgärden skulle ge en välbehövlig stimulans också till biogas och rena biodieselprodukter, säger Erik Herland.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 ? Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com