Lantmännens delårsrapport visar negativ resultatutveckling

Finansiella rapporter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-04-29 Lantmännens delårsrapport visar negativ resultatutveckling

Lantmännens resultat efter finansiella poster under första kvartalet 2009 visar en förlust på - 113 miljoner kronor justerat för jämförelsestörande poster. Motsvarande resultat 2008 var 70 miljoner kronor. De exceptionella fallen med glas i Kronfågels produkter belastar kvartalet med kostnader på 30 miljoner kronor.
Nettoomsättning under perioden uppgick till 8 605 miljoner kronor (9 847), en minskning med 13 procent. Perioden visar en förlust på -113 miljoner kronor (70) i resultat efter finansiella poster justerat för jämförelsestörande poster, vilket är en nedgång med 183 miljoner kronor.

– Vi såg effekterna av den globala ekonomins nedgång redan i fjärde kvartalet 2008. Därför var nedgången i första kvartalet 2009 väntad, säger Per Strömberg, Lantmännens vd och koncernchef.

Den kraftiga minskningen av resultatet kan till stor del kopplas till lågkonjunkturen. En generellt minskad efterfrågan och investeringsvilja slår hårt mot Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner. Lägre producerade volymer än planerat och inkörningskostnader för etanolfabriken i Norrköping påverkar resultatet för Lantmännen Energi. Den svaga svenska valutan påverkar alla Lantmännens verksamheter, men särskilt livsmedelsverksamheten har en kännbar eftersläpning i nödvändiga prishöjningar. En volymnedgång inom Lantmännen Lantbruks verksamhet i Sverige, främst vad gäller gödsel och spannmål, påverkar också kvartalets resultat.

De exceptionella fallen med glas i ett fåtal av Lantmännen Kronfågels produkter, orsakade omfattande produktåterkallelser av all fryst kyckling under varumärket Kronfågel och fick till följd att ny fryst kyckling inte har levererats ut. Detta får stora konsekvenser för resultatet, men Lantmännens fokus har varit konsumentens säkerhet och det långsiktiga förtroendet för varumärket Kronfågel.

Lantmännen arbetar nu inom alla verksamheter med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att möta den allt tuffare konjunkturutvecklingen.

– Vi har i koncernledningen lagt fast ett kortsiktigt nytt besparingsprogram på cirka 300 miljoner kronor för 2009 för bland annat administrativa kostnader. Dessutom arbetar vi med specifika åtgärder inom alla affärsområden. På längre sikt är arbetet främst fokuserat på tre övergripande områden: kapitaleffektivitet, varuflödeseffektivitet och organisationseffektivitet, säger Per Strömberg.

Delårsrapporten finns på www.lantmannen.com

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47 Malin Westling, stf presschef, tel: 076-76 87 017

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 20 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se