Lantmännens beräknade klimatvärde av foder ger klimatmärkt mjölk

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-07-03

Lantmännens beräknade klimatvärde av foder ger klimatmärkt mjölk I Uppland har lantbrukare gått samman för att marknadsföra ekologisk och närproducerad mjölk samt andra mejeriprodukter under det egna varumärket Sju Gårdar. Eftersom Lantmännen Lantbruk beräknar klimatvärdet för sina foder har de fått möjlighet att leverera foder till Sju Gårdar som tillsammans har 600 kor.

Redan tidigare var Sju Gårdar ekologiska producenter men i samband med att de ville lansera sitt eget varumärke beslutade de att de även skulle använda närproducerade råvaror och klimatmärka sin mjölk.

Sju Gårdar kontaktade Lantmännen och efterlyste klimatmärkt foder. Redan i oktober 2008 lanserade Lantmännen Lantbruk beräknat klimatvärde för alla sina foder och är i dagsläget ensamma om att erbjuda detta.
– Det kändes bra att kunna möta kundens krav på ett klimatberäknat foder. Vi har sett att klimatberäkningen behövs för att ge lantbrukarna möjlighet att göra bra val och styra sin produktion till att bli mer klimatsmart, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Sju Gårdar har ambitionen att nu till hösten vara först med att lansera klimatmärkt mjölk.
– Vi är glada att bidra till Sju Gårdars klimatarbete. Vårt mål är även att livsmedelsbolagen ska kunna påverka sin produktion och att konsumenterna ska ha möjlighet att göra bra val i butiken. Om livsmedelsbolagen ska kunna klimatmärka sina produkter måste också fodret vara klimatberäknat, säger Micael Sundström.

Fakta: Vad är Lantmännen Lantbruks beräknade klimatvärde? Klimatvärdet anger utsläppen av växthusgaser, uttryckt som koldioxidekvivalenter*. Av det totala utsläppet av växthusgaser, per kilo foder, uppstår huvudparten vid odling. Det kan vara tio gånger större än bidraget från transport. Tillverkning står för en mindre andel av det totala utsläppet i form av den energi som används inom fabrikerna för att transportera råvaror, blanda, ångbehandla blandningar, pelletera, kyla, samt lagra råvarorna. Det slutliga klimatvärdet bestäms av utsläppen varje råvara orsakar i hela ledet och hur stor dess andel är i fodret. Det beräknade klimatvärdet anges i antal gram koldioxidekvivalenter per kilo foder i innehållförteckningen på Lantmännen Lantbruks produktblad.
* Ekvivalenter är det värde man får när andra växthusgaser räknats om till koldioxid för att bli jämförbara.

Läs mer om Sju Gårdar på www.sjugardar.se och om Lantmännen Lantbruks klimatberäkning av foder på www.lantmannen.se/lantbrukare under Foder, Klimatvärde

Vid frågor kontakta Micael Sundström, marknadschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-518 60 25 Margareta Helander, foderutvecklingschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50 Henrik Johansson, styrelseordförande Sju Gårdar, telefon 070-552 10 16 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se