Konkurrensverket godkänner Fazers köp av Lantmännen färskbröd

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-01-13

Konkurrensverket godkänner Fazers köp av Lantmännen färskbröd

Konkurrensverket har bestämt att lämna Fazer Bageris förvärv av Lantmännen Färskbröd i Sverige utan åtgärd. Övertagandet sker idag den 13 januari 2009.

Efter koncentrationen kommer det på riksnivå fortfarande finnas två andra konkurrerande och starka aktörer, Pågen och Polar. Konkurrensverket konstaterar därmed att den aktuella företagskoncentrationen inte hämmar utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige.
Som ett led i Lantmännens strategi att skapa ett fokuserat och lönsamt företag beslutade Lantmännen i höstas att avyttra koncernens färskbrödsverksamhet i Sverige. -Före detta Lantmännen färskbröd har nu hamnat i helt rätt händer - hos Fazer, som kommer att fortsätta att satsa på bageriverksamheten, säger Per Strömberg, vd för Lantmännen.

- Jag är glad att vi har fått så positiv respons på affären inom både Fazer Bageri och Lantmännen Färskbröd och att vi nu kan börja integrera företagen och fortsätta att bygga ett av Sveriges ledande bageriföretag, säger Per Sandberg, vd för Fazer Bageri.

Konkurrensverks uttalande Konkurrensverket skriver i ett uttalande att: Efter koncentrationen kommer det på riksnivå fortfarande finnas två andra konkurrerande och starka aktörer, Pågen och Polar. Därutöver finns det ett antal lokala och regionala bagerier som har stark ställning inom sina respektive geografiska marknader. Kunderna har också, i form av de stora dagligvarublocken, stark köparmakt gentemot bagerierna. Konkurrensverket konstaterar därmed att den aktuella företagskoncentrationen inte leder till att en dominerande ställning skapas eller förstärks som väsentligen kan hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige.
För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: +46 703 85 11 91Fakta/Fazer-koncernen Fazer-koncernen erbjuder måltidstjänster, konfektyr- och bageriprodukter och har affärsverksamhet i åtta länder. Sverige är Fazers andra hemmamarknad och målsättningen är att kraftigt utveckla affärsverksamheten här. Totalt har Fazer idag ca 2 300 anställda och en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor i Sverige. www.fazer.fi

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com