Nytt samarbete kring utveckling av gris- och fjäderfäfoder

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-12-09

Nytt samarbete kring utveckling av gris- och fjäderfäfoder Nu utvidgar Lantmännen Lantbruk och holländska CCL BV sitt samarbete, och har tecknat avtal kring utveckling av foder till gris och fjäderfä. Genom samarbetet kan båda företagen fortsätta ligga i framkant och bibehålla sina ledande positioner inom foderutveckling.

Lantmännen Lantbruks strategi för foderutveckling är att arbeta med internationella samarbeten i kombination med fältförsök ute på gårdar. Nu utökas det internationella samarbetet i och med att Lantmännen Lantbruk och det holländska forsknings- och utvecklingsbolaget CCL BV har tecknat ett avtal för gemensamt försöks- och utvecklingsarbete av foder till gris och fjäderfä.

CCL BV är dotterbolag till Cehave Landbouwbelang som är ett holländskt kooperativt lantbruksföretag och marknadsledande fodertillverkare i Holland.

Sedan tidigare arbetar Lantmännen Lantbruk och CCL BV gemensamt med utveckling av nötfoder.
– För oss är det viktigt att ha en samarbetspartner som, liksom vi, är drivande i foderutveckling. Samarbetet med CCL kring nötfoder har varit mycket givande. Vi är därför glada att kunna utvidga avtalet så att det även omfattar gris- och fjäderfäfoder, säger Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk.

Under en tvåårsperiod kommer Lantmännen Lantbruk och CCL BV att göra gemensamma foderförsök på CCL:s försöksgård Laverdonk i Holland. Försöks- och utvecklingsarbetet sker gemensamt, liksom prioriteringen av vilka projekt som ska genomföras. De båda företagen kommer sedan att enskilt använda sig av försöksresultaten i sin produktutveckling.

Lantmännen Lantbruk satsar på foderutveckling och ser stora fördelar med internationella samarbeten. – För oss är det viktigt att vara en stor aktör i branschen, för att kunna utveckla så bra foder som möjligt till våra kunder. Genom avtalet med CCL fördubblar vi vår kompetens inom foderutveckling, och det ger oss möjlighet att stärka vår ledande position inom foderutveckling, säger Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk.

Vid frågor kontakta Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43 Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50

Fakta/Cehave Landbouwbelang och CCL BV Cehave Landbouwbelang är ett holländskt kooperativt lantbruksföretag med cirka 5 500 ägare. Kärnverksamheten är produktion och försäljning av foder samt försäljning av foderråvaror och tjänster. Cehave har en omsättning på cirka 1 miljard euro, och är verksamma i Holland, Belgien, Tyskland, Ungern, Polen och Kina. Dotterbolaget CCL BV är ett forsknings och utvecklingsbolag som omsätter 9,6 miljoner euro och har 95 medarbetare. CCL BV har egna försöksgårdar för gris och fjäderfä.

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com