Nu kan lantbrukaren själv prissäkra spannmålen via nätet

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-06-25

Nu kan lantbrukaren själv prissäkra spannmålen via nätet Lantmännen Lantbruk lanserar nu en helt ny tjänst där lantbrukare snabbt och enkelt kan prissäkra spannmål och oljeväxter hemma vid sin egen dator.

För lantbrukarna innebär den nya tjänsten att de själva kan prissäkra spannmål och oljeväxter genom att teckna spot- eller terminsavtal med Lantmännen Lantbruk via Internet.
– Vår nya tjänst gör det ännu lättare för lantbrukarna att göra affärer med oss. De kan när som helst på dygnet själva lägga in sin prissäkring, och det är enkelt eftersom all information de behöver finns samlad på webbplatsen, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

För att använda tjänsten loggar lantbrukarna in via webbplatsen Lantmännen Direkt, där de hittar aktuella spot- och terminspriser och marknadsinformation. Under den dagliga prissäkringsperioden sker prissäkringen direkt, övrig tid läggs den som ett uppdrag. Det enda som krävs för att kunna utnyttja prissäkringstjänsten är att lantbrukaren har en egen e-postadress samt inloggning till Lantmännens webbplats.

Direkt efter att prissäkringen har gjorts kommer en bekräftelse via e-post på det tecknade avtalet. Avtalsteckningen blir därmed snabb och enkel.
– Tjänsten innebär ökad frihet för lantbrukare att göra spot- och terminsaffärer med oss. Tecknar lantbrukaren ett spotavtal vid sin dator inom prissäkringsperioden kan denne leverera sin vara på det avtalet femton minuter senare, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision.

Ytterligare en nyhet, som Lantmännen Lantbruk planerar att lansera under hösten 2008, är att lantbrukarna från webbplatsen Lantmännen Direkt ska kunna skriva ut en ifylld leveransförsäkran med avtalsuppgifter hämtade från Lantmännens register.

Fakta Prissäkringsperioder: Prissäkring kan ske direkt måndag till fredag, för spannmål klockan 13.00- 15.45 och för oljeväxter klockan 15.00-15.45. Övriga tider läggs prissäkringen som ett uppdrag som registreras när nästa prissäkringsperiod stänger, om priset faller in den dagen.
Spotavtal: Vid avtal om spotpris får lantbrukaren Lantmännens aktuella marknadspris och kan leverera inom två månader.
Terminsavtal: Vid avtal om terminspris får lantbrukaren ett pris för leverans i en bestämd framtida leveransperiod. Priserna uppdateras dagligen och baseras på den internationella marknaden.

Vid frågor kontakta Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, tel: 0705-18 60 25 Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 0703-19 53 60 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com