Unik analysteknik spårar läkemedelsrester i vatten

Nyheter, 2005

Unik analysteknik spårar läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten är ett växande miljöproblem. Kunskapen om i vilken omfattning resterna hamnar i miljön och vilka deras skadeverkningar är, har hittills varit begränsad. Nu ökar forskningsinsatserna på området och AnalyCen Nordic AB, som ingår i Lantmännenkoncernen, bidrar med den unika och avancerade analysteknik som krävs för att identifiera aktiva substanser i dricks-, yt- och avloppsvatten.

I Sverige konsumeras i genomsnitt 1,5 dygnsdoser läkemedel per person och dag. Till detta ska läggas läkemedel för djur och läkemedel som inte har en fastställd dosering. Substanser som inte tas upp i kroppen hamnar på naturlig väg i naturen. Vidare är det känt att överblivna läkemedel i viss utsträckning spolas ner i avlopp eller deponeras på tipp och reningsverken har en begränsad förmåga att ta hand om substanserna.

– Vi har fått frågeställningen från flera offentliga myndigheter om man kan komma tillrätta med problemet och därför har vi satsat på ytterligare forskning inom området. Läkemedelsrester i vatten kan bli en ny miljöfara eftersom fler och fler äter många olika typer av läkemedel och kosttillskott, som på ett eller annat sätt hamnar i miljön, säger Sune Eriksson, FoU-chef på AnalyCen.

Redan i mycket låga halter kan de aktiva substanserna i läkemedlet som kommer ut i naturen utöva en kraftig påverkan på vattenlevande organismer. Hormonell aktivitet från bland annat östrogen kan ge upphov till könsförändringar och sterilitet hos fiskar.
– På motsvarande sätt kan statiner i kolesterolsänkande mediciner blockera utvecklingshormoner som styr insekters förvandling från larv till puppa. Hållbara substanser kan finnas kvar i vattenmiljön under mycket lång tid med svårbedömda konsekvenser för bland annat kvaliteten på dricksvattnet, berättar Sune Eriksson.

Läkemedelsverket, flera universitets- och högskoleforskare samt läkemedelsindustrier har i olika sammanhang arbetat på att belysa den här problematiken via rapporter, seminarier och vetenskapliga artiklar. Att spåra läkemedelsrester i vatten, i de halter som de kan förekomma i den nordiska vattenmiljön (nanogram/liter)*, kräver sofistikerad analysteknik.
– Tack vare ett unikt analysverktyg vi tagit fram kan man nu analysera ett 40-tal aktiva substanser från läkemedel i dricks-, yt- och avloppsvatten. Tidigare har man enbart kunnat analysera ett fåtal substanser samtidigt. Det är viktigt för våra kunder att få svar på frågan hur mycket substanser som finns i vattnet, så att de kan agera. Idag renas avloppsvatten framför allt från fosfor, kväve och tungmetaller medan läkemedelsrester till största delen slinker igenom, avslutar Sune Eriksson.

För mer information kontakta gärna: Sune Eriksson, FoU-chef Pharma/Livsmedel, AnalyCen Nordic AB, tel: 0510-887 39 Per Ivarsson, FoU-chef Miljö, AnalyCen Nordic AB, tel: 0510-887 44

*1 nanogram/liter = 0,000000001g/liter

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-06-28 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se