Lantmännen förvärvar Spira från LRF

Nyheter, 2005

Lantmännen har idag träffat en överenskommelse med LRF om att gå in som ny huvudägare med 91 procent i kycklingföretaget Spira. LRF behåller en andel på 9 procent.

Företaget, som kommer att namnändras till Kronfågel Holding, är Nordens största kycklingproducent med marknadsledande positioner i Sverige och Danmark. Företaget har 1 750 medarbetare. Omsättningen uppgick år 2004 till 2,7 miljarder SEK. Lantmännens köpeskilling uppgår till 1 kr. LRF tillskjuter 670 miljoner SEK i samband med affärens genomförande. Lantmännen ger ett kapitaltillskott på 300 miljoner SEK. Bolagets soliditet uppgår efter genomförd affär till 35 procent. Transaktionen förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande. – Vi tror på en framtid för svensk kycklingproduktion. Och det känns väldigt bra att vi tillsammans med Lantmännen har funnit en lösning som gör att förädlingen av svensk kyckling kan utvecklas offensivt till nytta för svenska bönder, säger Lars-Göran Pettersson, vice ordförande i LRF tillika ordförande i Spira. – Vi har genomlyst affären mycket noga och det här är affärsmässigt en bra affär för Lantmännen, säger Thomas Bodén, ordförande i Lantmännen. Med marknadsledande Kronfågel Holding får vi en bra bas för en fortsatt verksamhet. Det innebär samtidigt en möjlighet till avsättning för 140 000 ton svensk foderspannmål som kan förädlas till kycklingfoder. Ernst Mittag utses till ny VD Till VD för det nya Kronfågel Holding har Ernst Mittag, 57 år, utsetts. Han har gedigen branscherfarenhet och kommer närmast från en befattning som koncernchef för Danæg/Kronägg. Ernst Mittag tillträder under våren och kommer att leda ett omstruktureringsprogram som beräknas vända företagets resultat inom en treårsperiod. - Kycklingmarknaden är hårt konkurrensutsatt. Tillväxtpotentialen är dock hög och investeringen ligger helt i linje med Lantmännens satsning på hälsosam livsmedelsproduktion, säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i Lantmännen. Det nya Kronfågel Holding kommer in i en koncern som fokuserar på industri och handel och med de förändringar som nu görs i bolagets finanser och ledning får vi väsentligt bättre förutsättningar att inom rimlig tid utveckla Kronfågel Holding till ett lönsamt företag.