Beslut gör att inhemsk produktion av etanol säkras

Nyheter, 2005

Importerad etanol har tidigare fått för låg tull. Det ändrar regeringen på nu. Beslutet innebär att den importerade etanolen blir cirka 1,50 kronor dyrare per liter. Ett beslut som Lantmännen välkomnar eftersom den säkrar den inhemska produktionen av etanol.

Konkurrensen för den inhemska produktionen kommer framför allt från brasiliansk etanol gjord på sockerrör. Genom att blanda in bensin i den importerade etanolen kan importörerna få denna klassad som ”annan kemisk produkt” vilket ger en lägre tull än den på etanol.

Regeringen har därför beslutat att man ändrar reglerna. Syftet är bland annat att säkra den inhemska produktionen av etanol, till exempel vid Lantmännenägda företaget Agroetanol AB utanför Norrköping.

– Vi välkomnar beslutet. Det här är mycket positivt för Sveriges bönder, som kommer att spela en allt större roll vad gäller produktionen av biobränslen framöver, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Energi.

Beslutet innebär att den som importerar etanol för låginblandning (5 %) i bensin får skattebefrielse om den kan visa att tull betalats för odenaturerad etanol 0,192 euro (cirka 1,79 kronor) per liter. För dem som idag importerar ”tullfritt” kan det innebära en fördyring med drygt 1,50 kronor per liter etanol.

– Det här innebär att etanol etableras som bränsle och det ger förutsättningar för ytterligare ökad inhemsk produktion i Sverige, säger Kenneth Werling, vd för Agroetanol.

Beslutet gäller för etanol som förs in till Sverige från och med den 1 januari 2006.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Energi, Lantmännen, tel: 070-588 83 14 Kenneth Werling, vd Agroetanol AB, tel: 070-266 41 45