Grovfoderbrist

Lantmännens Kundtjänst hjälper till att förmedla kontakten mellan säljare och köpare av grovfoder. Kontakta dem på:
Tel: 0771 11 12 22
E-postlantbruk.kundtjanst@lantmannen.com

Lantmännen har undersökt möjligheten att importera grovfoder, men har i dagsläget gjort bedömningen att inte importera något grovfoder. För att kunna importera grovfoder måste Lantmännen kunna säkerhetsställa kvaliteten, dels den hygieniska kvaliteten på grovfodret och även att grovfodret inte för med sig smittor (renkavle, flyghavre, svinpest med mera), vilket är en utmaning. 

Med hjälp av Lantmännens specialdesignade kraftfoder Komplett Grov och/eller Galant Grov kan man minska mängden grovfoder ner till 5 kg ts (torrsubstans) beroende på hur fiberkvaliteterna ser ut (ner till 5 kg ts för mjölkande djur och 3 kg ts för växande djur). Kontakta din säljare som hjälper dig med dina foderstater.