Torkan/värmen 2018

Hjälp till lantbrukarna under rådande värme och torka:

Lantmännen värnar om sina medlemmar och tillsammans med branschen samverkar vi nu inom det svenska lantbruket för att göra allt vi kan i en mycket svår situation. Lantmännen följer situationen noggrant och vi förbereder oss för en eventuell bristsituation på spannmål. Nedan finns information om hur Lantmännen stöttar de svenska lantbrukarna samt länkar till uppdaterad information på externa webbsajter.

Extra efterlikvid och återbäring

Medlemmar får en extra efterlikvid och återbäring på två procent baserat på handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige under årets första åtta månader, samt extra rabatt och tillägg på två procent på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under resten av året. Utbetalningen görs i två steg; dels i september i år och dels i början av 2019.

”10-öringen” tas bort

Lantmännen tar bort avgiften på 10 öre per kilo som normalt betalas av lantbrukarna vid återköp av spannmålskontrakt.

Räntesatsen sänks

Räntesatsen på Lantmännens finansieringstjänst sänks med 1,5 procent under perioden 1 september 2018 till 31 mars 2019.

Information i LM2

Vi uppdaterar kontinuerligt LM2 med information, till exempel kalkyler för ensilering av helsäd, lättnader i villkor etc.

Kontakta din bank

Ta kontakt med banken i god tid för att diskutera kredit och amorteringar och förhindra likviditetsbrist.