Lantmännen i möten med statsministern och landsbygdsministern – samtal kring Livsmedelsstrategi 2.0 och ökad lönsamhet för lantbruket

Nyheter, 2024

Lantmännen har haft flera möten med ministrar under mars med strävan att utveckla svensk livsmedelsproduktion och det svenska lantbruket att bli så starkt, lönsamt och robust som möjligt.

Tisdag 12 mars. Möte med statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren. Per Lindahl, styrelseordförande i Lantmännen och lantbrukare, träffade statsminister och landsbygdsminister för ett samtal om ökad konkurrenskraft och lönsamhet i lantbruket. Mötet hade flera ämnen på agendan, däribland fördyrande omvärldsfaktorer, livsmedelsberedskap och fjolårets utmanande väderförhållanden för lantbruket. 


Onsdag 13 mars. Möte med landsbygdsminister Peter Kullgren. Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen, träffade landsbygdsminister när det Livsmedelspolitiska rådet för första gången träffades. Målet med rådet, som består av verkställande direktörer för några av de största livsmedelsindustriföretagen och branschorganisationerna, är att fånga upp tankar och idéer om hur Livsmedelsstrategin 2.0 bör utformas. Lantmännen och övriga deltagare diskuterade förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen och livsmedelsexporten – och därmed ett starkare lantbruk och en mer robust livsmedelsberedskap.

Som tidigare kommunicerats träffade Lantmännen landsbygdsminister Peter Kullgren under den stora internationella matmässan Foodex i Tokyo i början av mars. Samtalen handlade främst om hur Sverige ska lyckas att öka livsmedelsexporten, och positiva konsekvenser som följer av det, däribland ökad livsmedelsberedskap. Lantmännen representerades av Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, och Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännen division Energi.Mer information

Lantmännen medförfattare till debattartikel i SvD: ”Svensk mat behövs för bättre beredskap”
Lantmännen kommenterar utredningen om Sveriges livsmedelsberedskap – ord måste bli handling nu!För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com 

Ladda ned filer här