Lantmännen fortsätter investera i Sveriges spannmålsinfrastruktur

Nyheter, 2024

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner i hamnanläggningen på Djurön utanför Norrköping. Med en ny båtlastare på plats i direkt anslutning till spannmålsanläggningen kan spannmålsexporten återupptas i en av landets viktigaste exporthamnar.

Investeringen i anläggningen på Djurön är en satsning för en förbättrad och framtidssäkrad svensk spannmålsinfrastruktur. Anläggningen är dimensionerad för att möta behovet hos lantbrukarna i regionen både idag och i framtiden och kommer kunna lasta fartyg med upp till 60 000 ton – vilket är den största storleken på fartyg som kan tas emot vid Lantmännens hamnanläggningar.

Huvudsakligen har investeringen om cirka 100 miljoner kronor använts till att uppföra en ny båtlastare och hytt intill anläggningens silofastigheter. Anläggningen på Djurön är inte bara viktig för det omedelbara närområdet utan även för verksamheter i närliggande regioner och en bit norr om Mälardalen.

Lantmännens spannmålsanläggning på Djurön utanför Norrköping, som har funnits på platsen sedan 1978, består av 20 silos med 3 torkar och har en lagringskapacitet på 250 000 ton spannmål.

– Att våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, ska få avsättning för den spannmål de levererar är en del av vårt huvuduppdrag och det är därför mycket glädjande att få inviga den nya båtlastaren och ta upp exportflödena vid anläggningen igen. Det skapar goda möjligheter för svenska lantbrukare och för Lantmännen att kunna lasta fartyg av den här storleken, säger Elisabeth Ringdahl, chef för division Lantbruk, Lantmännen.

I februari togs ett första spadtag i Uddevalla där en ny spannmålsanläggning ska uppföras. I Västerås, Köping och Hargshamn planeras också ytterligare satsningar. Sammantaget är det investeringar på över en miljard svenska kronor som, genom bland annat ökad kapacitet och förbättrade exportmöjligheter, ska bidra till tillväxt och ökad lönsamhet för svenska lantbrukare. Anläggningarnas omfattande lagringskapacitet har även potential att bidra till en ökad nationell livsmedelsberedskap.

– Fortsatta satsningar på en väl fungerande infrastruktur för spannmål är viktiga för att öka tillväxten och lönsamheten i svenskt lantbruk. Anläggningens omfattande lagringskapacitet och exportmöjligheter bidrar också till Sveriges livsmedelsberedskap. Vid nationella kriser eller internationella störningar kan exportflöden vändas inåt och på så sätt bidra till den svenska beredskapen, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef, Lantmännen.


Fakta: Lantmännens spannmålsanläggning på Djurön
Höjd: 35 meter 
Antal silos: 20
Volym, lagring totalt: 250 000 ton  
Torkkapacitet: 3 torkar om vardera 55 ton per timma 
Beräknad omsättning: Uppemot 330 000 ton spannmål per år

Fakta: Lantmännen i region Öst
Spannmålsregion: Östergötland ingår i Lantmännens region öst och är en spannmålsintensiv region.
Antal Lantmännen-medlemmar: cirka 4
100
Produktion:
uppemot 600 000 ton spannmål (cirka 10 procent av en svensk normalskörd)

Fakta: Lantmännen i Östergötland
Lantmännen Lantbruk håller bland annat driften vid spannmålsanläggningen på Djurön och maskinförsäljningskontor i Linköping, Norrköping och Skänninge.
Lantmännen Unibake bedriver bageriverksamhet i Mantorp. Bageriet uppfördes redan 1959, och är idag Sveriges största tillverkare av bake off-produkter.
Lantmännen Biorefineries producerar biobränslen, livsmedelsingredienser, dryckessprit och foder av spannmål som inte håller livsmedelskvalitet och livsmedelsrester vid bioraffinaderierna på Händelsö i Norrköping och i Kimstad.
Scan bedriver en omfattande verksamhet i Linköping med cirka 600 medarbetare.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com