Lantmännens förvärv av Scandbio slutfört

Nyheter, 2022

Lantmännens förvärv av pelletstillverkaren Scandbio har nu slutförts.

Lantmännen signerade i februari ett avtal om förvärv av resterande andelar i Scandbio. Efter de berörda konkurrensmyndigheternas granskning och godkännande har förvärvet nu slutförts och Scandbio ägs och drivs helt och hållet i Lantmännens regi.

Scandbio är, med en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK, Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och tillverkar, marknadsför och säljer träpellets till förbränning i Sverige, Danmark och Lettland samt stallpellets för den svenska marknaden. 

Scandbio integreras nu i Lantmännens energidivision.

– Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla Scandbio till ett energibolag i världsklass och välkomnar 130 nya medarbetare till Lantmännen, säger Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännens division Energi.  

– Vi ser oerhört positivt på möjligheterna och synergieffekterna som integrationen i Lantmännenkoncernen kommer att innebära. Vi fortsätter att utveckla våra kundrelationer och affärer med Lantmännen som stark ägare, säger Daniel Andoff, vd Scandbio.

Läs mer om förvärvet här: https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/press-och-nyheter/pressmeddelanden/2022/lantmannen-forvarvar-resterande-andelar-i-scandbio/

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi, Lantmännen
Tel: 0766 95 23 96
E-post:
lars-gunnar.edh@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com